Gabinet

Nasz gabinet holistyczny, to miejsce w którym lekarz Naturopata lub Naturopata przeprowadzi z Tobą dokładny wywiad oraz analizę stanu organizmu. Posługiwać się będzie metodami elektrodermalnymi. Metody te związane są z potwierdzoną klinicznie elektropunkturową metodą Voll'a oraz metodą Vega test. Dodatkowo otrzymasz informacje o mapie toksyn organizmu, dowiesz się skąd biorą się twoje dolegliwości i dlaczego tak długo trwają. Terapeuta uzgodni z tobą tzw.protokoły oczyszczające i regenerujące, tak aby zmotywować organizm do samoleczenia i odnowy. Otrzymasz wskazówki dietetyczne w celu odciążenia organizmu na czas stosowania protokołów. Przebieg analizy elektropunkturowej jest bezinwazyjny, bezbolesny i powiązany raczej z cierpliwością podczas przeprowadzenia testów aniżeli z jakkolwiek odczuwalnym dyskomfortem. Twoja praca z terapeutą jak również i nauka nowych nawyków żywieniowych może potrwać jakiś czas, ale to zależy od stanu twojego ciała i jego chęci do regeneracji. Pewne jest, że będziesz w dobrych rękach.

Spis treści

Co mówi i stosuje dr Józef Krop


krop2.jpgTestowanie elektropunkturowe EAV inaczej elektrodermalne EDT dla wielu wydaje się być kontrowersyne i nienaukowe. Wierzę, że w przyszłości EAV (EDT) stanie się instrumentem używanym przez każdego lekarza. Po latach moich studiów i obserwacji setek pacjentów mogę stwierdzić, że EDT jest:
- szybkie
- dokładne
- specyficzne i czułe
- bezbolesne
- szczególnie przydatne do testowania osób o gwałtownych reakcjach (utrata przytomności) z anafilaksją, nieprzytomnych i u dzieci.

Często metody EDT używa się jako metody „screeningowej”, która może naprowadzić lekarza na prawidłowy trop w rozpoznaniu problemu.
Nie wszystkie minerały, witaminy, środki homeopatyczne czy zioła można bezkrytycznie stosować, gdyż pacjent może na nie negatywnie reagować. EDT (EAV) pomoże dobrać bezpieczny i efektywny środek.
Często EDT używa się jako metody „screeningowej", która może na­prowadzić lekarza na prawidłowy trop w rozpoznaniu problemu.
Nie sposób jest posiadać wszystkie antygeny, substancje czy leki. W klinice stosuje się podstawowe zestawy do testowania. Pacjent może przynieść do testowania wiele substancji z domu lub pracy, jak również pokarmy, które sam podejrzewa o nietolerancję.
Jeśli takiej substancji nie da się wyeliminować, to można zrobić z niej rozcieńczenie 1:5, znaleźć neutralizującą dawkę i odczulać pacjenta.

Lekarze w dobrej wierze podają pacjentom wiele lekarstw, nie mając pojęcia czy lek będzie skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny. Prawie codziennie jestem świadkiem skarżenia się pacjentów na objawy uboczne spowodowane zażywaniem leków. Czasem są one bardzo silne, a nawet zdarzają się przypadki śmiertelne u osób uczulonych na leki. Ostatnie badania wykazują (Samoy, 2006), że 25% wszystkich przyjęć do szpitali stanowią pacjęnci wykazujący nietolerancję na lekarstwo przepisane przez lekarzy. Przy zastosowaniu EDT można wszystkie leki planowane do le­czenia testować i wybrać nie tylko bezpieczne ale najbardziej skuteczne.
Co więcej, jeżeli lek, który musi się stosować, aby ratować życie (anty­biotyk, lek na nadciśnienie czy insulinę), nie jest tolerowany, można dalej testować i przygotować dawkę neutralizującą/odczulającą, pozwalając na dalsze stosowanie tego leku, jeśli nie można zastąpić go innym.
Testowanie EDT jest również pomocne w testowaniu dużej liczby materiałów dentystycznych potrzebnych do wymiany wypełnień amal­gamatowych, jak również lokalnych środków znieczulających przed za­biegami dentystycznymi, aby zapobiec reakcjom, które czasem mogą być gwałtowne i powodują zgon pacjenta. Można też pomóc dentyście, o ile sam nie używa tej techniki, w znalezieniu stanu zapalnego szczęki, spo­wodowanych mikroskopijnymi ropniami wokół wypełnień kanałowych. Takie infekcje można skutecznie leczyć.

W obecnych czasach, kiedy odporność bakterii zaczyna być poważ­nym problemem w postępowaniu lekarskim, EDT pozwala nam nie tylko na znalezienie odpowiedniego, ale przede wszystkim skutecznego anty­biotyku. Oczywiście nie mam tu na myśli ominięcia ustalonych procedur testowania wrażliwości bakterii na antybiotyki. W tym przypadku jednak wyścig z czasem jest ważny.

Co ciekawe, czasem nawet po otrzymaniu antybiotykogramu i wy­braniu wskazanego leku, nie ma klinicznego efektu. W tej sytuacji bezpo­średnie testowanie moczu pacjenta wykaże, że wybrany antybiotyk nie był efektywny. Wtedy wybiera się inny antybiotyk, który będzie tolero­wany i skuteczny.
Przy narastającym problemie zespołu chronicznego zmęczenia (CFS) czy fibromyalgii, które w większości spowodowane są skradającymi się infekcjami, metodą EDT można testować atenuowane bakterie pozwala­jące lekarzowi na ukierunkowanie co do wyboru specyficznych bakte­ryjnych testów diagnostycznych, aby choroby te zidentyfikować i prawidłowo leczyć. EDT pomaga również przy doborze tolerowanych jak i skutecznych antybiotyków. EDT czy „screeningowe" badania nie mogą zastąpić konwencjonal­nych badań diagnostycznych, chociaż mogą nakierować nas na dobór odpowiedniego leczenia. Trzeba pamiętać, że ogólnie 70% pacjentów w klinikach cierpi z powodu funkcjonalnych zaburzeń, które nie zawsze można na tym etapie wykryć przy pomocy konwencjonalnych metod (te metody są mało czule). 30 - 40% konwencjonalnych metod laboratoryjnych jest negatywna. Te negatywne badania prowadzą do błędnych diagnoz i nieuzasadnionych decyzji lekarskich, do stosowania leków psychotro­powych czy przeciwdepresyjnych, narażając pacjenta czy też państwo, na niepotrzebny koszt, działanie uboczne tych leków i niepotrzebne dodat­kowe skażenie środowiska tymi lekami, wydalanymi przez pacjentów.
EDT jest szeroko stosowane w Niemczech szczególnie na uniwersy­tetach Heidelberg, Utrecht jak również w innych europejskich ośrodkach jak Wiedeń i Paryż.
W Niemczech, Sąd Federalny w roku 1987 ustalił, że koszt EDT musi być pokryty przez urzędy ubezpieczeniowe, również lekarz ma obowią­zek użycia niekonwencjonalnych metod leczenia, kiedy konwencjonalne nie dały spodziewanego efektu.

Żadna część artykułu nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w jakiejkolwiek formie innej niż to wydanie.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz