Jedyne takie szkolenie w Polsce. Teoria i praktyka

Wykładowca ugruntowuje wiedzę z zakresu tematyki energoinformacyjnej. Przypomina o sposobach tworzenia preparatów informacyjnych, oraz pokazuje dodatkowe narzędzia do zastosowania, które wzbogacają proces przygotowania preparatów wibracyjnych indywidualnych do potrzeb klienta.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, ktore swobodnie poruszają się w metodzie Volla i Vega testu. Metody elektropunkturowe wykorzystywane sa przy doborze potencji preparatów wibracyjnych, dawek, częstości ich przyjmowania oraz do potwierdzenia właściwie dobranego preparatu informacyjnego.

OPIS

Niezwykle interesujące szkolenie, na którym wykładowca prezentuje narzędzia zbierające informacje - sonda laserowa, kaseta. Dodatkowo przeprowadza pokazowo dobór preparatów, tworzenie preparatów informacyjnych przy zastosowaniu specjalistycznego markera KMH. Prezentuje się również konkretne przypadki zdrowotne i rozwiązanie problemów biorąc przy podejściu holistycznym. Kursanci pracują z markerami ewolucyjnymi, poznają zagadnienia z chronosemantyki, tworzą preparaty informacyjne drenażowe, autonozody, organopreparaty i inne energoinformacyjne. Kursanci w oparciu o swoje doświadczenia z informoterapią zadają pytania i niekiedy prowadzona jest dyskusja na temat danych przypadków. 

OPIS

Czas trwania szkolenia: 4 dni (32 godziny)
Miejsce szkolenia: Warszawa-Międzylesie ul. Patriotów 299
Pomoce dydaktyczne: Urządzenie Urządzenia Enso, laptop na parę, preparaty
Osoba prowadząca: Lekarz specjalista - Naturopata
Koszt szkolenia: 1200 zł

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA Z INFORMOTERAPII - st. 2

Ramowy harmonogram szkolenia dla zaawansowanych „Informoterapia - stopień 2”

Prawa do kopiowania treści harmonogramu szkoleń zastrzeżone ©

Dzień: ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE 
1

Omówienie możliwości diagnostycznych w metodzie Volla, szczegóły w technice pomiaru, interpretacja pomiarów

 • Testowanie nozodów na merydianach;

 • Możliwości terapii wg wyników diagnostycznych w metodzie Volla:

   

 • Informoterapia merydianalna – ustalenie zaburzeń ze strony metabolizmu;

 • Przygotowywanie preparatów nozodowych (antypasożytnicza terapia);

 • Przygotowywanie preparatów drenażowych (drenażowa terapia);

 • Odpowiedzi na pytania kursantów.

 2

Technika pomiaru metodą Vega-test, bezpośrednie testowanie i testowanie przez filtr.

 • Diagnostyka metodą Vega-test: etapy badania, stworzenie wirtualnej kompaktowej diagnozy, stworzenie markera KMH;

   

 • Zastosowanie Reprintera i Sondy laserowej dla ekologicznego testowania i terapii;

   

   

 • Terapia w Vega-test:

   

   

 • Terapia za pomocą nozodów, terapia preparatami drenażowymi, kompleksowe NM preparaty, autonozody, kwiaty Bacha, preparaty Roy Martina;

 • Odpowiedzi na pytania kursantów.
 •  

3

Teoria starzenia się organizmu człowieka.

 • Programy ewolucyjne:
 • Preparaty Trepanga (morski ogórek), preparaty jaszczurki, preparaty sygnałów śmierci fibroblastów i neuroblastów;
 • Surowica starzenia się organizmu;
 • Praca z programami ewolucyjnymi i preparatami odmładzania;
 • Odpowiedzi na pytania kursantów.
 4

Trzy poziomy oddziaływania na organizm człowieka.

 • Fizyczne, duchowe, psychiczne;
 • Chronosemantyczna diagnostyka i terapia.
 • Znaki na dłoni i ich znaczenie, terapia po linii życia, zmiana losu człowieka w pozytywną stronę;
 • Grupa preparatów SDA, astro-protektory, preparaty losowe, planety, gwiazdy.
 • Odpowiedzi na pytania kursantów.

 

 


 

 

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz