Sesje biorezonansowe

Biorezonans - to rezonująca częstotliwość. Przyroda żywa i martwa, układy i organy człowieka, wszystkie przedmioty emitują określone fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości. Aby powstał rezonans dwa oddzielne obiekty powinny emitować to samo pasmo częstotliwości. Biorezonans powstaje kiedy np. głos dostraja się do określonego dźwięku gitary. Wibracje płynące głosu i dźwięku gitary rezonują, znajdują się na tej samej częstotliwości.  Wyróżnia się biorezonans pasywny i aktywny. BRT pasywny, to inaczej inwersja rezonansowa. Wibracje pochodzące od danej osoby zbierane są przez określone urządzenie. Urządzenie to następnie dokonuje inwersji zebranych, patologicznych drgań na drgania właściwe dla zdrowego organizmu. Następnie przesyła je do organizmu, uruchamiając proces przywracania homeostazy. BRT aktywne, to drgania pochodzące z zewnątrz i przesyłane do organizmu w celach uruchomienia procesów samoleczenia. Urządzenie AM Scan E oraz EVBS posiadają biorezonans pasywny. Urządzenie sweeper, partner, Brt Assistant, Biovet posiadają biorezonans aktywny.  

U podstaw jego działania leży zasada ukierunkowanego oddziaływania drgań elektromechanicznych.

Drgania te o określonej częstotliwości, kształcie i amplitudzie wywierają destrukcyjny wpływ na patogenne mikroorganizmy i makroorganizmy oraz ich toksyny.

 

OPIS

 • poprawa samopoczucia
 • przeprowadzenie detoksykacji
 • oczyszczanie krwi metodą dr. Boba Becka
 • regulacja pola elektromagnetycznego człowieka falami Schumanna

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

Urządzenie Blaster stosowane w gabinetach pozwala na obsługę dwóch klientów jednoczenie,

a rozbudowanie generatora wzorując się na doktor Clark, uzupełniając go o badania Rife, Becka, Schumanna czyni go zaawansowanym klasykiem wśród zapperów.
 
Przedstawione informacje w żadnym wypadku NIE ZASTĘPUJĄ porady ani pomocy lekarskiej. Jeżeli ktoś decyduje się skorzystać z podanych informacji, pomijając konsultację lekarską, podejmuje się samoleczenia, czyniąc to na własną odpowiedzialność. ENSO Electronics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepożądane efekty lub konsekwencje wynikające z użycia jakiejkolwiek metody przygotowawczej lub procedury opisanej w książce, jak również za jakiekolwiek zaistniałe szkody z tytułu późniejszych roszczeń medycznych

CECHY:

W urządzenie Blaster wbudowane jest 110 programów detoksykacyjnych o szerokiej rozpiętości częstotliwości, do 1 mln Hz. Urządzenie posiada generator do ręcznego ustawiania częstotliwości oraz możliwość regulacji amplitudy sygnału.

Opcja podłączenia dwóch osób jednocześnie jest niewątpliwie jego zaletą.

Znajdziemy w nim również klasyczną terapię Boba Becka i program z falami Schumanna.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Budowa urządzenia:

Opis parametrów urządzenia
PARAMETR WARTOŚĆ
Używany prąd, najwyżej:  30 mA
Waga netto   0,17 kg
Wymiary gabarytowe:   135x 70x 73 mm
Ciągła praca urządzenia 8 h
Jeśli urządzenie sygnalizuje konieczność wymiany wbudowanej baterii, należy koniecznie do urządzenia włożyć nowe baterie alkaiczne (nie akumulatorki). W żadnym wypadku nie wolno przy tym wielokrotnie usiłować go włączyć. Może to spowodować bowiem uszkodzenie samej baterii lub urządzenia.
Podczas pracy z generatora na częstotliwościach wyższych niż 200 kHz ma miejsce zwiększony pobór mocy, i odpowiednio dochodzi do skrócenia czasu pracy urządzenia na użytkowaniu pary baterii. Nie należy wykorzystywać elektrycznego wyjścia generatora do długotrwałej pracy z zewnętrznym obciążeniem o oporności przekraczającej 10 kΩ, na przykład z naczyniem z cieczą.

Zestaw wyposażenia i akcesoriów

Tu umieść galerie zdjęć

INNE URZĄDZENIA

Urządzenia do analizy elektropunkturowej - to seria AM Scan - AM Scan E, VS, EVBS. Urządzenia do terapii BRT - to Blaster, Sweeper, Partner, Brt Assistant, Biovet (dla zwierząt). Urządzenia do tworzenia preparatów informacyjnych - to Replikator oraz Brt Assistant. WYBIERZ URZĄDZENIE DLA SIEBIE I RODZINY

 • BioVet
  BioVet
 • Sweeper
  Sweeper
 • Reprinter
  Reprinter
 • Blaster
  Blaster
 • AM Scan E
  AM Scan E
 • Partner
  Partner

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz