Szkolenie z informoterapii

OPIS

W organizmie informacja może być przedstawiona w postaci elektrycznego sygnału, w postaci chemicznej koncentracji substancji, w postaci mechanicznej. W odbiorze informacji organizm nie myli się. Ponieważ informacja ma swoje fundamentalne właściwości. To możliwość przechowywania, przekazywania i kodowania informacji. Na dzień dzisiejszy naukowo udowodnione jest, że uniwersalnym językiem przekazu informacji są różne pola. Pole elektromagnetyczne, geopatyczne, pola które łączą się, krzyżują między sobą i powodują zachwianie przestrzeni. Atom, molekuła, urządzenia elektryczne, wszystko to ma swoje pole siłowe.

Akademik Gurbicz twierdzi, że w naszym organizmie jest źródło energetycznych pól siłowych – to białko i chromosomy – które dziedziczymy. Naukowiec i biolog z Rosji Goriajew udowodnił, że cała informacja znajduje się w organizmie w postaci energetycznych pól siłowych. Te pola siłowe zapisują się i kodują w organizmie. Udowodniono, że bardzo małe koncentracje substancji przestają istnieć w postaci chemicznej, materialnej a przybierają postać pola. Wówczas molekuły promieniują. Nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu między molekułą a impulsami nerwowymi. Molekuły , które promieniują to pole elektromagnetyczne pola siłowe i w ten sposób rozprzestrzeniają informacje po organizmie bezkontaktowo z szybkością światła w stopniu 9. Terapią informacyjną jest homeopatia, kwiaty Bacha czy substancje Andreasa Korte. Na nośniku przekazują informacje, które organizm odbiera, przyswaja i rozpoczyna proces uzdrawiania. Rozwój terapii informacyjnej rozwija ukraiński naukowiec Zenon Skrypniuk.

OPIS

Czas trwania szkolenia: 2 dni zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne - wykłady on-line
Miejsce szkolenia: Warszawa-Międzylesie ul. Patriotów 299
Pomoce dydaktyczne: Urządzenie AM Scan (Aparat Volla, Vegatest), replikator oraz laptop na parę (2 osoby) do ćwiczeń
Osoba prowadząca: Specjalista/Naturopata
Koszt szkolenia:

1780 zł brutto DLA NASZYCH KURSANTÓW

CERTYFIKAT

INFORMOTERAPIA I INFORMODIAGNOSTYKA

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA Z INFORMOTERAPII

Elektropunkturowa diagnostyka i terapia metodami energoinformacyjnymi - (terapia informacyjna, terapia biorezonansowa, homeopatia rezonansowa, homeografia)

Lp. Opis
I. MODUŁ
 
 • Wstęp do diagnostyki elektropunkturowej, meridiany Volla, technika pomiaru biologicznie aktywnych punktów i biologicznie aktywnych stref. Omówienie metod diagnostyki elektropunkturowej. Praktyczne opanowanie metody diagnostyki Volla. Diagnostyka segmentarna Expres. Przebieg meridianów Volla i punkty pomiaru.
 • Koncepcja informoterapii
 • Wprowadzenie do EPD
II. MODUŁ
 
 • Terapia biorezonansowa pasywna, aktywna i indukcyjna. Pojęcie testu wegetatywno-rezonansowego (VEGA-TEST).
 • Pomiar BAP
 • Przegląd metod elektrodiagnostycznych
 • Wstęp do teorii informacji, pojęcie terapii informacyjnej.
 • Metody leczenia kasetami informacyjnymi i przygotowanie preparatów informacyjnych.
 • Diagnostyka segmentarna Ekspress
III. MODUŁ
 
 • Badania medyczne. Nozody, organopreparaty oraz ich implikacje diagnostyczne i terapeutyczne
 • Praca z Selektorem - Selektor medykamentowy i praktyka pracy z nim.
 • Energia transferu właściwości leczniczych leków. Praca z laserowym Replikatorem (reprinter).
 • Praca z laserowym replikatorem i czujnikiem laserowym. Przygotowanie preparatów informacyjnych. Homeopatia rezonansowa. Przygotowanie autonozodów
 • Chronosemantyczna diagnostyka i terapia.
 • Kurs wyższego stopnia przygotowania preparatów energoinformacyjnych.
IV. MODUŁ
 
 • Algorytmy badania różnych chorób
 • Przyjmowanie pacjentów. Wybór taktyki oceny i leczenia

WZORY CERTYFIKATÓW

Po zdaniu egzaminu z 3 metod i otrzymaniu Certyfikatu pt. "Akupunkturzysta metodą Volla" nabywasz specjalizację z zakresu Elektropunktury i  i możesz posługiwać się w/w metodami zgodnie z literą prawa.


Poniżej link do galerii naszych Absolwentów "Egzaminu wg wzoru MEN": 

Galeria Absolwentów wg wzoru MEN

Książka "Katalog częstoliwości pasożytów wg Rife'a, Huldy Clarc i innych"- autor Nena Sylver
Replikacja informacji
Homeopatia rezonansowa to zasadniczo nowe zjawisko w medycynie. Dzięki zastosowaniu zasady rezonansu w homeopatii pojawiła się możliwość celowego i ukierunkowanego oddziaływania na narządy i ich struktury, co z kolei umożliwiło uruchamianie procesów oczyszczania i regeneracji.

Homeopatia rezonansowa to wykorzystanie preparatów homeopatycznych stosownie do zasad rezonansu, nie zaś według zasady „podobne leczyć podobnym”.
Doświadczenie w ich zastosowaniu w krajach zachodnich oraz w Rosji wykazało wysoką skuteczność przy leczeniu chorób przewlekłych.

Więcej


Książka "Informoterapia i informodiagnostyka" -lek. med M. Gołowacha

Choroba zaczyna się od miejscowego zaburzenia przemiany materii, energii lub informacji, co może doprowadzić do miejscowego uszkodzenia (śmierci komórek w danym ognisku) lub/oraz rozprzestrzenienia się zaburzeń przemiany materii, energii i informacji na inne struktury organizmu. Uszkodzenie ma określone umiejscowienie, konkretny stopień intensywności (głębokość), konkretną fazę (ostrą, podostrą, przewlekłą).

Najczęściej uszkodzenie znajduje się wewnątrz organizmu i jest niedostępne podczas zwykłych oględzin, szczególnie uszkodzenie masywnych narządów, i dlatego jego wielkość oraz miejsce możemy ustalić przy pomocy analizy wyników badań biochemicznych i fizycznych metod badań.

Więcej 

Warszawa, 11 maja 2013

I Egzamin z Zaswiadczeniem wg. wzoru MEN Elektropunktura obrazowa metodami Volla, Vega test oraz Biorezonans i Informoterapia

 

Warszawa, 26 października 2013

II Egzamin z ZaSwiadczeniem wg. wzoru MEN Elektropunktura obrazowa metodami Volla, Vega test oraz Biorezonans i Informoterapia

 

Warszawa, 25 kwietnia 2014

I Egzamin z Zaswiadczeniem wg. wzoru MEN Akupunkturzysta MetodA Voll’a

 • Metoda Volla
  Metoda Volla
 • Metoda VegaTest
  Metoda VegaTest
 • Informoterapia
  Informoterapia
 • Ziołolecznictwo
  Ziołolecznictwo
 • Homeopatia
  Homeopatia

INNE SZKOLENIA

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz