Testowanie elektropunkturowe EAV

Elektropukupunktura jest techniką czerpiąca z korzeni akupunktury, wykorzystującą identyczne punkty na ciele człowieka. Różnica tej metody polega na zastosowaniu urządzenia generującego impulsy elektryczne sprzężonego z sondą aktywną. Niewątpliwą zaletą elektropunktury jest większy obszar oddziaływania na ciało testowanego klienta poprzez dostarczany prąd. Brak użycia tradycyjnych igieł czyni te metodę praktycznie bezbolesną – może jedynie być odczuwane lekkie mrowienie przepływającego prądu.

Twórca metody EAV dr. Voll rozpowszechnił klasyczną akupunkturę w zachodnim świecie. Zaprezentował ją w postaci metody elektropunkturowej nie przerywającej ciągłości skóry. Jako jedyna na świecie została potwierdzona badaniami klinicznymi.

Urządzenie AM SCAN EVBS łączy w sobie metody analizy elektropunkturowej: metodę Volla i Vega test, test elektrodermalny - segmentarny Ekspress test oraz możliwość przeprowadzenia biorezonansu pasywnego.

Metoda Volla polega na pomiarze potencjałów bioenergetycznych punktów akupunkturowych powiązanych z odpowiednimi tkankami, narządami lub ich częściami. Opiera się na zasadach chińskiej akupunktury. Elektropunktura czerpie z założeń tradycyjnej chińskiej akupunktury. To dr. Vollowi zawdzięczamy rozpowszechnianie klasycznej akupunktury w zachodnim świecie, którą zaprezentował w postaci metody elektropunkturowej. Jako jedyna na świecie została potwierdzona badaniami klinicznymi. Za pomocą 40 punktów możemy uzyskać najbardziej przejrzysty obraz stanu zdrowia klienta.

Vegatest (WRT - Wegetatywny test rezonansowy, test Vega) - został opracowany w Niemczech przez lekarza Helmuta Schimmela w roku 1978. U jego podstaw leży metoda testowania elektropunkturowego dr. Reinholda Volla i czynnościowej diagnostyki bioelektronowej W. Schmidta i H. Pflauma. Ponad 15-letnie badania doktora Schimmela i jego zwolenników zmieniły tę metodę w nadzwyczaj skuteczny sposób testowania. Podobnie jak przy metodzie Volla wykorzystuje się punkty akupunktorowe oraz tzw. vollowskie, odkryte przez Volla. Jednak z wykorzystaniem odpowiednich markerów badanie przebiega na jednym lub kilku punktach.

 Z pomocą metod dr. Volla i Vega test możemy z wysokim prawdopodobieństwem, bo aż ponad 95% wykonać test obciążeń oraz szczegółowo określić funkcjonalność każdego z poszczególnych organów. Dzięki tym właściwościom trafność określenia problematyki dotyczącej zdrowia jest bardzo wysoka, a celowana terapia niemal w 100% jest skuteczna. Metody elektropunkturowe mimo, iż nie stosowane w medycynie konwencjonalnej są jej wspaniałym uzupełnieniem w rękach naturopatów i lekarzy naturopatów. Nie zapominajmy jednak o tym, że przede wszystkim powinniśmy położyć nacisk na profilaktykę zdrowia, a możliwości przedklinicznego przetestowania problemów zdrowotnych są idealnym do tego narzędziem. Urządzenie z wysokiej półki dla tych, którzy są nastawieni na precyzję i rzetelność wykonywanego testu.

Metoda Ekspress skan inaczej pomiar segmentarny swoje podstawy bierze z refleksyjnych stref Heada, które później zostały szczegółowo usystematyzowane i opisane przez Hansena i Schilcka w 1962 roku. Segmenty (każdy z nich) dysponują osobnymi zakończeniami nerwowymi (czuciowymi i ruchowymi) dzięki czemu elektrodermalnie możemy uzyskać pomiar stanu czynnościowego naszych organów zobrazowany między innymi w postaci wartości pomiarowych na wszystkich kręgach kręgosłupa.

UWAGA : Testowanie powinna przeprowadzać osoba przeszkolona legitymująca się Zaświadczeniem wg wzoru MEN o nazwie "Akupunkturzysta metoda Volla"

 

 

OPIS

TESTOWANIE W TRYBIE VOLLA - Pierwsza metoda

Odbywa się poprzez zdejmowanie pomiaru z punktów akupunkturowych (od kilkunastu do kilkudziesięciu) znajdujących się na palcach stóp, śródstopiu oraz paliczkach i śródręczu. Wybierając punkt na karcie meridianów, w prawym górnym rogu pokazywany jest organ powiązany z danym punktem. W prawym dolnym oknie dla ułatwienia pokazuje się umieszczenie punktu na ciele człowieka. Pod kartą meridianów umieszczono obszar dynamicznego odwzorowania procesu pomiaru poszczególnego punktu.

Każdy punkt na karcie meridianów jest pokazywany w odpowiednim kolorze, co daje możliwość natychmiast oszacować rezultat pomiaru. W program zawiera możliwość indywidualnego wyboru ustalania trasy (wcześniej wyznaczona kolejność mierzonych punktów) po meridianach po każdej stronie meridianu, po KPP, a także funkcja tworzenia własnych tras wraz zapisem w pamięci programu.

TESTOWANIE W TRYBIE VEGA TEST - Druga metoda

To elektropunkturowy pomiar techniką Wegetatywnego Rezonansowego Testu (VEGA test). Odbywa się przy wykorzystaniu 2 do 3 punktów akupunkturowych znajdujących się na paliczkach. Zastosowanie specjalnych preparatów (markerów) znajdujących się w Selektorze pozwala określić szczegółowo każdą patologię.

SELEKTOR

To 40 000 markerów ( tzw. wskaźników), z którymi pracuje terapeuta podczas wykonywania testu metodą Voll’a lub Vega test. Markery zawierają szerokie spektrum częstotliwości drgań elektromagnetycznych w potencjach od D6 do D200 (terminologia z homeopatii). Dotyczą min. mapy toksyn, pasożytów, witamin, minerałów, alergenów różnego pochodzenia, organopreparatów, preparatów homeopatycznych, izopatycznych, ziół oraz nadmiarów, niedoborów i innych. Dzięki tak obszernej bazie częstotliwościowej oraz metodzie Voll’a i Vega test terapeuta ma do wykorzystania kilka dróg postępowania.

1. w drodze testowania może określić dokładnie stan czynnościowy oraz energetyczny układów i organów podając jednocześnie poziom zaawansowania wykrytych zmian (stan zapalny, przewlekły)

2. może dobrać indywidualnie preparaty w określonej potencji (sile działania) w formie częstotliwości, na które najlepiej będzie reagował organizm.

3. może określić indywidualnie częstotliwości toksyn, które naruszają homeostazę organizmu. Klient następnie prowadząc sesje z generatorem częstotliwości – sweeperem, blasterem, partnerem będzie skutecznie usuwał toksyny w organizmie i wzmacniał układ immunologiczny.

METODA EKSPRESS - Trzecia metoda

Łączy w sobie zarówno metodę szybkiego testowania jak i sesji biorezonansem pasywnym. Jest wspaniałym urządzeniem, które odnajdzie się jako pomoc w każdym gabinecie medycyny naturalnej czy estetycznej.

Chcąc w pierwszej kolejności uzyskać szybki obraz stanu swojego klienta możemy wykonać skan metodą Expressową, a co za tym idzie graficznie i w łatwy sposób wszystko przedstawić swojemu klientowi. Przez szeroki zakres możliwości interpretacji (patrz: AMS Express, najważniejsze cechy urządzenia) każda z osób pracujących na urządzeniu znajdzie coś do siebie, a i dopasuje do swojego klienta. Kiedy mamy już obraz ogólny, urządzenie pozwala na przeprowadzenie elektropunktury metodą Volla lub Vega-test co uszczegółowia nasze spojrzenie na klienta. Nie ma lepszego zestawienia metod i sposobu pracy jak przejście od ogółu do szczegółu.

Poza doskonałym przedstawieniem całościowej kondycji organizmu urządzenie pozwala na natychmiastową reakcje terapeutyczną, jeśli zostaną uchwycone jakiekolwiek odchylenia od normy. Urządzenie zawiera nieskomplikowany panel obsługi, dzięki czemu praca związana z testowaniem jest bardzo lekka i przyjemna, a szczegółowość interpretacji zależy od porządnego szkolenia, oraz dalszej praktyki specjalisty posługującego się wyżej wymienioną metodą.

METODA BRT - SESJE BIOREZONANSEM PASYWNYM

Wbudowany w AM Scan moduł BRT pozwala określić predyspozycje organizmu do regeneracji oraz pozwala na uzyskanie przez osobę testowaną „pierwszej pomocy doładowania energetycznego”. Moduł przeznaczony jest do przeprowadzania aktywnego biorezonansu, który opiera się na generowaniu lekkich wahań elektromagnetycznych w szerokim zakresie częstotliwości. Podczas takiego seansu używa się częstotliwości widma ludzkich fal mózgowych: alfa - rytm, beta - rytm, teta - rytm i delta – rytm.

Seans związany jest z elektromagnetycznymi drganiami w zakresie od 10 do 500 000 Hz. Od osoby testowanej moduł “pobiera” z powierzchni jego skóry za pomocą elektrod, informację energetyczną, specjalnie przetwarza i oddaje przetworzoną z powrotem do organizmu. Osoba testowana podczas takiego seansu i aparatura, tworzą zamknięty obwód adaptacyjnej regulacji, który pozwala organizmowi na wykorzystanie jego własnych możliwości powrotu do fizjologicznej homeostazy.

Po przeprowadzonym teście w trybie Voll, Vega test oraz Ekspress można wydrukować Sprawozdanie.

Elementy Sprawozdania:

Karta tytułowa
Karta osoby testowanej
Wnioski i rekomendacje
Rezultaty przeprowadzonych pomiarów w postaci:
Ogólny obraz
Wykresy słupkowe wg Kontrolnych Punktów Pomiarowych (KPP) i meridianów
Sprawozdanie po patologicznych punktach z możliwością wydrukowania ilustracji organów.

Możliwości testów elektropunkturowych Volla i Vega testu

 • analiza punktów BAP metodą Volla
 • analiza wegetatywno-rezonansowa metodą Vega-test
 • trafna interpretacja niejasnych klinicznie przypadków
 • możliwość określenia etiologii
 • wykrywanie negatywnego oddziaływania patogenów
 • analiza przedkliniczna
 • testowanie alergenów i pokarmów
 • dobór suplementów i kosmetyków
 • nadzór efektywności zastosowanych terapii

Przeprowadzanie testów: tematycznych, syndromatycznych, nozologicznych i miejscowych
Sprawdzenie mapy obciążeń min. geopatycznych, radioaktywnych, elektromagnetycznych, metalami ciężkimi
Sprawdzenie niedoborów i nadmiarów minerałów, witamin
Sprawdzenie tolerancji na antygeny pyłkowe, pokarmowe, substancje chemiczne i preparaty

Możliwości Ekspress testu

 • analiza segmentarna organizmu
 • określenie stanu czynnościowego organów
 • określenie predyspozycji do nadczynności lub niedoczynności
 • ocena tendencji do zmian w organizmie
 • analiza punktów BAP metodą Volla
 • analiza wegetatywno-rezonansowa metodą Vega-test
 • trafna interpretacja niejasnych klinicznie przypadków
 • możliwość określenia etiologii
 • wykrywanie negatywnego oddziaływania patogenów
 • analiza przedkliniczna
 • testowanie alergenów i pokarmów
 • dobór suplementów i kosmetyków
 • nadzór efektywności zastosowanych terapii

PRZEZNACZENIE METODY EKSPRESS

Przyrząd do diagnostyki funkcjonalnej w połączeniu z oprogramowaniem pozwala w przeciągu kilku minut
przeprowadzić testowanie i ocenić stan energetyczny:
 • układu pokarmowego (wątroby, woreczka żółciowego, dysfunkcji trzustki, żołądka, jelit),
 • układu oddechowego (jama nosowo-gardłowa, tchawica, płuca),
 • układu moczowo-płciowego (nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa, macica, jajniki),
 • układu sercowo-naczyniowego (krążenie w tym mózgowe),
 • układu endokrynnego (tarczyca, trzustka, nadnercza),
 • układów immunologicznego i limfatycznego,
 • układu oporowo-ruchowego (kręgosłup i stawy), 
 • rozpoznać zakłócenia w różnych organach, systemach organizmu;
 • organów głowy
 • kręgosłupa
 • aury
 • czakr

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

Metody Volla i Vega-test są znane wśród gabinetów medycyny naturalnej. Powszechnie wykorzystywane w testach na alergie oraz obciążeniach pasożytniczych. Niejednokrotnie stosowane w dentystyce jako niezawodne metody oceny głębokich problemów dentystycznych, ale również doboru wypełnień. Voll i Vega test stosuje się w gabinetach lekarskich, dietetycznych czy kosmetycznych jako zbiór wszystkich parametrów jakie potrzebne są do oceny stanu klienta oraz doboru odpowiedniej terapii. Urządzenie posiada łącznie około 40 tysięcy markerów informacyjnych za pomocą, których elektropunktura sięga wyżyn możliwości diagnostycznych.


Test express znajduje szerokie zastosowanie w różnego typu działalności z zakresu medycyny naturalnej. Jednym z przykładów zastosowania może być wykorzystanie urządzenia do zobrazowania stanu czynnościowego organizmu, oceny podatności na terapię oraz poziomu zablokowania na poziomach konkretnych segmentów kręgosłupa, które połączone są z odpowiadającymi sobie narządami. 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

Urządzenie AMS EVBS posiada bazę około 40 tysięcy markerów, które wykorzystywane w testach Volla lub Vega są niezbędne do szczegółowego określenia stanu klienta i jego bieżących obciążeń. Urządzenie pozwala na precyzyjny dobór preparatów stosowanych w zależności od tematyki (dentystyka, dietetyka, kosmetologia i inne) oraz indywidualnych potrzeb klienta. Pojemnik rezonansowy zastosowany w obudowie urządzenia pozwala na testowanie specyficznych substancji nie znajdujących się w bazie selektora.

Testy uwzględniane w powyższych metodach są przyjazne dla klientów, ponieważ nie wiążą się z takimi niedogodnościami, jak np. nakłucie podczas badań analitycznych, opierają się natomiast na lekkich dotknięciach punktu akupunkturowego elektrodą aktywną. Metoda biorezonansu pasywnego, pomimo stosowanego w niej sprzętu elektronicznego, jest uznawana za całkowicie bezpieczną. Sesje zawsze poprzedza drobiazgowe, bezinwazyjne i całkowicie bezbolesne testowanie.

Poza doskonałym przedstawieniem całościowej kondycji organizmu urządzenie pozwala na natychmiastową reakcje terapeutyczną, jeśli zostaną uchwycone jakiekolwiek odchylenia od normy. Urządzenie zawiera nieskomplikowany panel obsługi, dzięki czemu praca związana z testowaniem jest bardzo lekka i przyjemna, a szczegółowość interpretacji zależy od profesjonalnego szkolenia, oraz dalszej praktyki specjalisty posługującego się wyżej wymienioną metodą. 


Komplet 6 elektrod załączony do zestawu pozwala na błyskawiczne zeskanowanie organizmu i ocenę jego funkcjonalności w danym momencie. Interpretacji możemy dokonać na dostosowanym, wygodnym oprogramowaniu komputerowym. Urządzenie łączy w sobie wszystkie możliwe i najbardziej precyzyjne metody do testowania organizmu łącznie z elementami terapii w postaci biorezonansu pasywnego.

ZESTAW AM SCAN EVBS: 

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

 • Wymiary: 210 x 175 x 80mm
 • Waga: 1 kg
 • Komunikacja z komputerem : port USB
 • Źródło zasilania: port USB komputera

 

WYMAGANIA KOMPUTEROWE:

 • System operacyjny Windows: 98, XP, Vista 7 (32 bit), 8
 • USB: 2,0
 • Komputer: Pentium II, 1GB wolnego miejsca
 • Napęd CD-ROM>

Widok 360o

 

INNE URZĄDZENIA

Urządzenia do analizy elektropunkturowej - to seria AM Scan - AM Scan E, VS, EVBS. Urządzenia do terapii BRT - to Blaster, Sweeper, Partner, Brt Assistant, Biovet (dla zwierząt). Urządzenia do tworzenia preparatów informacyjnych - to Replikator oraz Brt Assistant. WYBIERZ URZĄDZENIE DLA SIEBIE I RODZINY

 • BioVet
  BioVet
 • Sweeper
  Sweeper
 • Reprinter
  Reprinter
 • Blaster
  Blaster
 • AM Scan E
  AM Scan E
 • Partner
  Partner

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz