SZKOLENIA DODATKOWE - terminy i zapisy

Szkolenia dodatkowe służą pogłębianiu wiedzy z zakresu elektropunktury oraz doskonaleniu technik testowania. Ze szkoleń takich najczęściej korzystają osoby, które posługują się już metodami elektropunkurowymi, mają swoje gabinety. Kursanci na takich szkoleniach mogą spodziewać się omawiania konkretnych przypadków związanych z utratą zdrowia oraz poznają algorytmy testowania. Dodatkowo poznają metody wsparcia organizmu w przywracaniu homeostazy organizmu.

Tutaj są opisane szkolenia dodatkowe tzw. drugiego stopnia oraz specjalistyczne poświęcone konkretnym tematom.

Szkolenie dla zaawansowanych „Elektropunktura metodą Vega-test" - BLOK A

Tematyka - zaburzenia neurologiczne, immunologiczne, alergie, analiza onkologiczna

Czytaj więcej

Szkolenie dla zaawansowanych „Elektropunktura metodą Vega-test" - blok tematyczny B

Tematyka - ekspress scan, biorezonans aktywny, pasywny, teoria U-SIN

Czytaj więcej

Szkolenie dla zaawansowanych „Elektropunktura metodą Vega-test" - Blok tematyczny C

Tematyka - zaburzenia układu endokrynnego, testowanie niedoborów i nadmiarów witamin i minerałów oraz metody wyrównywania zaburzeń

Czytaj więcej

Wykładowca ugruntuje wiedzę z zakresu techniki testowania metodą Volla oraz omówi konkretne przypadki zdrowotne wraz z algorytmami postępowania.

Ze szkolenia korzystają osoby, które używają metody Volla w praktyce. Poruszają się w tej metodzie swobodnie.

Czytaj więcej

Jedyne takie szkolenie w Polsce. Teoria i praktyka

Wykładowca ugruntowuje wiedzę z zakresu tematyki energoinformacyjnej. Przypomina o sposobach tworzenia preparatów informacyjnych, oraz pokazuje dodatkowe narzędzia do zastosowania, które wzbogacają proces przygotowania preparatów wibracyjnych indywidualnych do potrzeb klienta.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, ktore swobodnie poruszają się w metodzie Volla i Vega testu. Metody elektropunkturowe wykorzystywane sa przy doborze potencji preparatów wibracyjnych, dawek, częstości ich przyjmowania oraz do potwierdzenia właściwie dobranego preparatu informacyjnego.

Czytaj więcej

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz