Terapia informacyjna

Informoterapia, to terapia informacją.

Co to jest informacja? Informacja jest niematerialna, nie można jej dotknąć, ale informacje można poznać, gromadzić, przenosić, coś zmieniać z jej pomocą. To nie jest substancja, ale informacja może zmieniać substancję.Informacja, to pewna ilość energii, która może na coś wpływać, coś zmienić, bądź coś stworzyć. Do przekazu informacji potrzebne są dwa systemy: źródło informacji i odbiornik informacji. Najbardziej wrażliwymi odbiornikami informacji są żywe, biologiczne układy systemu, ponieważ składają się z molekuł białka a molekuły białka potrafią zmieniać swoje struktury w związku z jakimś zewnętrznym czynnikiem.

W organizmie informacja może być przedstawiona w postaci elektrycznego sygnału, w postaci chemicznej koncentracji substancji, w postaci mechanicznej. W odbiorze informacji organizm nie myli się. Ponieważ informacja ma swoje fundamentalne właściwości. To możliwość przechowywania, przekazywania i kodowania informacji. Na dzień dzisiejszy naukowo udowodnione jest, że uniwersalnym językiem przekazu informacji są różne pola. Pole elektromagnetyczne, geopatyczne, pola które łączą się, krzyżują między sobą i powodują zachwianie przestrzeni. Atom, molekuła, urządzenia elektryczne, wszystko to ma swoje pole siłowe.

Akademik Gurbicz twierdzi, że w naszym organizmie jest źródło energetycznych pól siłowych – to białko i chromosomy – które dziedziczymy. Naukowiec i biolog z Rosji Goriajew udowodnił, że cała informacja znajduje się w organizmie w postaci energetycznych pól siłowych. Te pola siłowe zapisują się i kodują w organizmie. Udowodniono, że bardzo małe koncentracje substancji przestają istnieć w postaci chemicznej, materialnej a przybierają postać pola. Wówczas molekuły promieniują. Nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu między molekułą a impulsami nerwowymi. Molekuły , które promieniują to pole elektromagnetyczne pola siłowe i w ten sposób rozprzestrzeniają informacje po organizmie bezkontaktowo z szybkością światła w stopniu 9. Terapią informacyjną jest homeopatia, kwiaty Bacha czy substancje Andreasa Korte. Na nośniku przekazują informacje, które organizm odbiera, przyswaja i rozpoczyna proces uzdrawiania. Rozwój terapii informacyjnej rozwija ukraiński naukowiec Zenon Skrypniuk.   

 

Urządzenie Reprinter (Replikator) jest narzędziem specjalistycznym i powszechnie stosowanym w zakresie zagadnień informoterapii.

Pozwala na podanie informacyjnej wersji substancji, która nie wywołuje skutków działania chemicznego substancji materialnej, ale również pozwala na zastosowanie terapii odwróconych.

OPIS

Urządzenie przenosi częstotliwość danej substancji w postaci kopii na nośnik. Są to min. homeopatia, kwiaty Bacha, organopreparaty, nozody. Dodatkowo może przeprowadzić sesje "anty". Wszystkie substancje, które znalazły się niepożądanie w organizmie oraz te, które po interakcji wywołały nieoczekiwane i niekorzystne skutki możemy za pomocą informoterapii i odwrócenia ich częstotliwości wyprowadzać z organizmu.

OPIS

 • tworzenie kopii informacyjnych
 • tworzenie preparatów z odwróconymi częstotliwościami
 • potencjonowanie preparatów
 • uzdatnianie preparatów kosmetycznych (kremy, szampony)
 • informacyjne terapie z bezpośrednim zastosowaniem na kliencie
 • sesje antyalergiczne
 • sesje antynikotynowe
 • oczyszczanie z metali ciężkich

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:

Urządzenie Reprinter służy do tworzenia informacyjnych kopii materiałów wzorcowych. Z dokładnością 1:1 dokonuje się zapisu kodu informacji na nośnik powszechnie stosowany w informoterapii (woda, granulki homeopatyczne, miód i inne). Preparaty informacyjne mają powszechne zastosowanie w pracy z klientami, gdzie kopia informacyjna nie wywołuje skutków ubocznych zastosowania preparatu w organizmie. Dzięki urządzeniu możemy zastosować nie tylko prosty zapis informacji, ale w odpowiednich sytuacjach dostosowujemy ustawienia do stworzenia odwrotnych częstotliwości. Odwrócone wibracje są najczęściej wykorzystywane w wypadku terapii anty-alergicznych, terapii uzależnień oraz oczyszczaniu organizmu z różnego typu trucizn.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

Reprinter dzięki współpracy z urządzeniem AMS VS/EVBS ma możliwość wykorzystywania bazy 40 tysięcy markerów, dzięki czemu po wykonaniu testu możemy dostosować sesję informacyjną i ustalić rozcieńczenia substancji odpowiednie dla danej osoby.

Do samodzielnej pracy, urządzenie posiada 3 pojemniki rezonansowe w obudowie, które pozwalają na wyszczególnienie funkcji urządzenia z rozróżnieniem na zapis prosty, inwersyjny oraz wyjście informacji.


W indywidualnej pracy często wykorzystywane są zewnętrzne elektrody srebrne służące do zapisu na nośniki spożywcze lub chemiczne oraz elektrody mosiężne będące bezpośrednim nośnikiem informacji na klienta.

PARAMETRY URZĄDZENIA:

Budowa urządzenia:

Skład zestawu Reprintera:
Tu umieść galerie zdjęć

INNE URZĄDZENIA

Urządzenia do analizy elektropunkturowej - to seria AM Scan - AM Scan E, VS, EVBS. Urządzenia do terapii BRT - to Blaster, Sweeper, Partner, Brt Assistant, Biovet (dla zwierząt). Urządzenia do tworzenia preparatów informacyjnych - to Replikator oraz Brt Assistant. WYBIERZ URZĄDZENIE DLA SIEBIE I RODZINY

 • BioVet
  BioVet
 • Sweeper
  Sweeper
 • Reprinter
  Reprinter
 • Blaster
  Blaster
 • AM Scan E
  AM Scan E
 • Partner
  Partner

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz