TYTUŁ: Wszystko można wyleczyć. TOM 2 Schematy leczenia guzów nowotworowych, układu pokarmowego, płuc, mózgu, wątroby, krtani, piersi, oraz układu płciowego kobiet i mężczyzn.

AUTOR: Jewgienij Lebiediew

WYDAWCA: Altermed, Otwock 2012

ISBN: 978-83-931537-1-8

ILOŚĆ STRON: 218

OPRAWA: miękka, klejona

CENA SUGEROWANA: 38,00 zł brutto

Pierwsza książka pomogła zachować życie tysiącom chorych na raka. Chorzy donoszą, że przy przejściu na żywienie makrobiotyczne ich nowotwory złośliwe zatrzymały swój rozrost. Schematy leczenia z pierwszej książki pozwoliły oczyścić jelita, pozbyć się robaków i odetkać przewody żółciowe. A najważniejsze jest to, że nowotwory i przerzuty zaczęły znikać od razu u setek chorych! Po raz pierwszy w historii medycyny chorzy ludzie setkami zaczęli zdrowieć. Niewielka przerwa między wydaniem książek da możliwość tym, którzy rozpoczęli leczenie, uporać się z zaniedbanymi nowotworami.

W pierwszej książce zawarte są schematy leczenia nowotworów nie większych niż 2 cm. Przy pomocy niniejszej książki będą mogli wyleczyć się chorzy z guzami T3, z rozrostem i przerzutami. Z książki tej dowiesz się, jak pozbyć się skutków zatrucia w szpitalach onkologicznych, od czego zaczynać i czym kończyć leczenie. W tym celu musisz w spisie treści znaleźć interesujący Cię rozdział i uważnie przeczytać, opanować, po czym wypełnić zalecenia.

Na całym świecie powstaje sytuacja, którą można scharakteryzować następująco:
tabletki i zastrzyki są dla biednych i głupich.
Dla zdrowych i bogatych przeznaczone jest odżywianie, zdrowy klimat, zioła i zabiegi...

Spis treści

Przedmowa 5
Rozdział 1.
Onkologia jako „nauka” 9
Rozdział 2.
Jak pomagano nam w leczeniu raka i jak będzie się nam pomagać 17
Rozdział 3.
O pożytku zabiegów naprzemiennych 53
Rozdział 4.
O żywieniu jako lekarstwie lub truciźnie 63
Rozdział 5.
Żywienie makrobiotyczne 75
Rozdział 6.
Ważne aspekty schematów leczenia 79
Rozdział 7.
Rekonwalescencja i leczenie po operacji 111
Rozdział 8.
Leczenie osób osłabionych 121
Rozdział 9.
Oczyszczanie jelit 129
Rozdział 10.
Rak macicy i rak szyjki macicy 139
Rozdział 11.
Choroba włóknisto-torbielowata piersi (Mastopatia) 149
Rozdział 12.
Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) 151
Rozdział 13.
Leczenie nowotworów piersi, wielkości 2–3 cm 159
Rozdział 14.
Cysty 165
Rozdział 15.
O lekach, które leczą 181
Rozdział 16.
Preparat ASD (A. S. Dorogowa) 191
Rozdział 17.
Gruźlica i ASD 201
Posłowie 205

W niechcianych cierpieniach ukryta jest mądrość Boża popychająca cierpiącego do skruchy i zbawiającago od wiecznej męki.
Święty Marek pustelnik

Szanowny Czytelniku!
Trzymasz w rękach drugą książkę o leczeniu raka. Od wydania pierwszej książki minęło zaledwie kilka miesięcy. Pierwsza książka pomogła zachować życie tysiącom chorych na raka. Chorzy z Ukrainy i Rosji donoszą, że przy przejściu na żywienie makrobiotyczne ich nowo-twory złośliwe zatrzymały swój rozrost. Schematy leczenia z pierwszej książki pozwoliły oczyścić jelita, pozbyć się robaków i odetkać przewody żółciowe. A najważniejsze jest to, że nowotwory i przerzuty zaczęły zni-kać od razu u setek chorych! Po raz pierwszy w historii medycyny chorzy ludzie setkami zaczęli zdrowieć.Niewielka przerwa między wydaniem książek da możliwość tym, którzy rozpoczęli leczenie, uporać się z zaniedbanymi nowotworami. W pierwszej książce zawarte są schematy leczenia nowotworów nie większych niż 2 cm. Przy pomocy niniejszej książki będą mogli wyle-czyć się chorzy z guzami T3, z rozrostem i przerzutami. Z książki tej do-wiesz się, jak pozbyć się skutków zatrucia w szpitalach onkologicznych, od czego zaczynać i czym kończyć leczenie. W tym celu musisz w spisie treści znaleźć interesujący Cię rozdział i uważnie przeczytać, opanować, po czym wypełnić zalecenia.W ciągu trzech lat uzyskano taką ilość danych, że nadszedł czas, aby już zacząć pracować nad materiałami do trzeciej książki. W 2006 roku udało się powstrzymać wzrost nowotworów złośliwych kostno-tkanko-wych i osiągnąć ich pęknięcie (dwa przypadki), dwoje pacjentów powoli wraca do zdrowia. Powoli wracają do zdrowia dwaj pacjenci z początko-wym stadium białaczki. Różne postacie ziarnicy złośliwej, chłoniako-mięsak są już leczone nie gorzej niż inne choroby. Udaje się nawet uporać z ziarnicą po chemioterapii.Jeden z prawdziwych lekarzy – W. W. Tiszczenko – przewidział, że w niedalekiej przyszłości pojawią się ludzie, którzy będą w stanie le­czyć raka, ucząc się szybko przywracać czynność wątroby. Obecnie są tacy ludzie. Jesteśmy nimi my – Ty i ja. Już od kilku lat dawni chorzy po leczeniu lub w drugiej połowie leczenia poddają się nowym alternatyw-nym rodzajom diagnostyki i badań oraz zadziwiają lekarzy swą czysto-ścią. Pozostają u nich jedynie jedna lub dwie szczątkowe infekcje (przede wszystkim w tych narządach, które oczyszczają się jako ostatnie). I to wszystko! Przeszkodą w takim pełnym wyleczeniu jest jedynie grzeszne życie i urazy po szpitalach onkologicznych.Z tej książki dowiesz się, co przeszkodziło niektórym z pacjentów w powrocie do zdrowia i stało się przyczyną ich śmierci.Zanim przystąpisz do leczenia, uważnie przeczytaj wszystko, co do-tyczy Ciebie. Będzie rzeczą pożyteczną, jeśli zaczną pomagać Ci ludzie, którzy przeszli podobne leczenie. W tym roku było wiele przypadków, kiedy ludzie znający sposób odżywiania, schematy oraz drenaż wątroby ratowali swych znajomych przed pewną śmiercią.
Zapamiętaj na całe pozostałe życie: chorób nie leczy się tabletka­mi. Pozbyć się choroby można tylko zmianą trybu życia, odżywiania, ziołami oraz okazaniem skruchy. Rozpoczynając leczenie, zapomnij o swej pozycji społecznej, opinii otaczających Cię ludzi, autorytecie i sukcesach. Miej przed oczami swoje dotychczasowe nierozsądne życie.Przede wszystkim wydaje mi się, że miało miejsce coś najważniej-szego. Udało się w sumie zrozumieć, jak powinni odżywiać się chorzy onkologicznie w różnych fazach leczenia. Jakich zmian należy dokonać w odżywianiu przy zaczynających się procesach zapalnych, co zaży-wać przy nowotworach układu limfatycznego i czym da się wyleczyć najbardziej zaniedbane stadia raka. Pojawiły się w końcu wypróbowane schematy lecze-nia poszczególnych oddzielnie rozmieszczonych nowotworów, które pozwalają wyleczyć chorych, a nie jedynie przedłużyć im życie.

Szczególnie istotną przeszkodą na drodze do wyleczenia jest rozwią-złość płciowa, niewierność małżeńska, wewnętrzna niespójność ducho-wa powodująca miotanie się od jednej sekty do drugiej, kradzież i kon-takty z wróżbitami oraz ekstrasensami.Najistotniejszym czynnikiem (właśnie najistotniejszym, określają-cym samo wyleczenie człowieka ze strasznej choroby, nie tylko onko-logicznej) jest pełne podporządkowanie wynikające z wolnego wyboru jednostki prawom natury. Nie chodzi tu o podporządkowanie jakiejś grupie religijnej spotykającej się w piwnicy lub gromadzącej się w sali kinowej, a właśnie prawom wynikającym z zapisów Biblii. Nie można się wyleczyć z choroby będącej skutkiem naruszania tych praw; nie można się wyleczyć, będąc człowiekiem rozwiązłym, złodziejem, człowiekiem nieposiadającym kręgosłupa moralnego. Nie da się wyleczyć z ciężkiej choroby dziecka mieszkającego z rodzicami, którzy nie mają żadnych zasad moralnych. Ludzie niemający czystego serca, którzy nie odrzucili niemoralności, mogą liczyć wyłącznie na cierpienia.

Mając obszerne pole do obserwacji ludzi i chorób, zawsze widzę, że brak jest wyzdrowienia, dopóki chory nie uświadomi sobie, że musi żyć zgodnie z zasadami moralnymi i mieć świadomość grzesznych skłonności. Wyzdrowieć nie udaje się jedynie ludziom fałszywym, którzy nie wyznają żadnych zasad i prowadzą życie drapieżnika, poddając się każdej pokusie. Nie uzyskują wyzdrowienia nawet dobrzy ludzie posiadający rodziny, którzy zaniedbali duchowy aspekt swojego życia.
W codziennej gonitwie zapomnieli oni, że poza potrzebami fizycznymi człowiek posiada również potrzeby duchowe. Musi nieraz się zatrzymać i zastanowić, czy jego życie biegnie obok niego, czy nie jest on zwyczajnym uczestnikiem niezależnych od siebie zdarzeń. Człowiek potrzebuje określonego kodeksu moralnego, do którego będzie mógł się odnieść, i zgodnie z którym może żyć. Oznacza to, że jednocześnie będzie żył w zgodzie z samym sobą. Dzięki temu jego organizm – zarówno sfera fizyczna, jak i duchowa, stanowić będą jednolitą całość, i tylko wówczas mowa może być o wyleczeniu. Wiadomo, że podczas modlitwy, medytacji człowiek się wycisza, a mózg działa na częstotliwościach sprzyjających uruchomieniu i aktywacji sił odpornościowych.
Znane są zadziwiające przypadki, kiedy chorych nie udawało się wyleczyć, dopóki nie zaczęli oni żyć zgodnie z zasadami moralnymi.

W pierwszej książce znajdują się wskazówki archimandryty Gieorgija i nasze obserwacje tego, jak w przypadkach negatywnych zmian w życiu jednego z małżonków, który za swą chorobę winił Boga, kosmos i całe otoczenie, zaczynał chorować również drugi małżonek.
Wyleczyć się i żyć dalej można, jedynie posiadając silny kręgosłup moralny. Do tego potrzebna jest również głęboka wiedza. Warto czytać Ewangelię i modlić się. Nadaje to życiu określony sens i punkt odniesienia.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz