TYTUŁ: Profilaktyka i leczenie wszystkich chorób nowotworowych z filmem DVD

AUTOR: Hulda Clark

WYDAWCA: Altermed, Otwock 2013

ISBN: 978-83-931537-8-7

ILOŚĆ STRON: 472

OPRAWA: miękka, klejona

CENA SUGEROWANA: 64,00 zł brutto

Dopiero niezależnej badaczce udało się znaleźć odpowiedzi. Hulda Regehr Clark rozpoczęła studia w dziedzinie biologii na Uniwersytecie w Saskatchewan w Kanadzie, gdzie uzyskała najpierw tytuł licencjata Magna Cum Laude, a później, z honorami, magistra biologii. Po dwóch latach nauki na Uniwersytecie McGill zaczęła uczęszczać na Uniwersytet Stanu Minesota, gdzie studiowała biofizykę i fizjologię komórki. W roku 1958 uzyskała stopień doktora. W 1979 roku zrezygnowała z udziału w programie badawczym finansowanym przez rząd i zaczęła udzielać prywatnych konsultacji prowadząc jednocześnie własne badania. Są to ich wyniki. Doktor Clark dokonuje zdumiewających odkryć używając rezonansu Syncrometer™, który jest bardziej zaawansowany niż standardowe technologie. Każda osoba przeszkolona w zakresie nowej nauki jest w stanie powtórzyć jej rezultaty. Nowotwory wywoływane są przez pasożyta połączonego środkiem alkilującym, błękitem metylenowym, z regulatorami wzrostu w Twoim DNA. Barwnik ten trafia do wody z filtrów i wybielaczy używanych do jej odkażania.  Jest to pierwsze ogniwo w łańcuchu powiązań z innymi powszechnie znanymi kancerogenami, tworzącym kompleks nowotworowy. Naucz się chronić przed kompleksem nowotworowym i niszczyć go przy użyciu ziół i innych tradycyjnych metod, aby wyleczyć - a nie jedynie leczyć - najbardziej przerażającą chorobę naszych czasów. Użyj elektryczności do zwiększenia swojej odporności zappingiem, zappingiem płytkowym i homeografią - metodami wyjaśnionymi w niniejszej książce. Tak jak w swoich pozostałych publikacjach, doktor Clark opisuje wyniki w jasny i przystępny sposób, by wszyscy mogli z nich skorzystać. Zostaniesz poruszony do głębi gdy przeczytasz, jak wyleczyć z tej choroby siebie, swoich ulubieńców, a nawet zwierzęta gospodarcze. Książka dotyczy ogólnie - wg tytułu - profilaktyki i leczenia raka - zanieczyszczeń które otaczają nas w domu w żywności, kosmetykach - diagnostyki i wykrywania tych zanieczyszczeń metodą vegatest za pomocą tzw. synchrometru.

Spis treści

WSTĘP......................................................................................................... 3
CZYM JEST LECZENIE?................................................................................... 3
CZY WYLECZENIE RAKA JEST NAPRAWDĘ MOŻLIWE?.................................. 3
MOŻLIWE, ŻE NIE MASZ CZASU.................................................................... 3
PODZIĘKOWANIA.......................................................................................... 4
UWAGA DO CZYTELNIKA............................................................................... 5
ZAPROSZENIE................................................................................................ 6
WYZWANIE DLA STUDENTÓW..................................................................... 10
DO OSOBY CHOREJ NA RAKA..................................................................... 12
> WYBIERANIE PROGRAMU DLA SIEBIE........................................... 15
POCZĄTKI NOWOTWORU............................................................................ 15
ZAAWANSOWANE NOWOTWORY................................................................ 16

> 1. PRAWDZIWA PRZYCZYNA NOWOTWORÓW............................ 19
NATURA JEST PO NASZEJ STRONIE............................................................. 22
ŁAŃCUCH RADONOWY............................................................................... 23
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 1................................................................. 29

> 2. TWOJA WODA.................................................................................... 31
POCZEKAMY, ZOBACZYMY.......................................................................... 32
EPIDEMIOLOGIA.......................................................................................... 32
MOC UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO.......................................................... 33
ZASTRZEŻONE DODATKI DO WODY............................................................ 34
SEKRET WODY............................................................................................. 34
LUKI W PRZEPISACH WODNYCH................................................................. 35
DODATEK ALUMINIUM............................................................................... 35
DODATEK CHLORU...................................................................................... 35
DODATEK WYBIELACZA CHLOROWEGO...................................................... 36
WYBIELACZ WYBIELACZOWI NIERÓWNY.................................................... 36
METALE CIĘŻKIE W WYBIELACZACH........................................................... 37
BARWNIKI AZOWE W WODZIE PITNEJ........................................................ 37
NIEWIADOME W WODZIE PITNEJ............................................................... 37
ZMIĘKCZACZE WODY ODPOWIADAJĄ ZA SKAŻENIE................................... 38
PROJEKT Z 1999 ROKU............................................................................... 38
24 POPULARNE ROZPUSZCZALNIKI............................................................ 39
KRÓTKOFALARSTWO NA RATUNEK............................................................ 39
NOWY LICZNIK GEIGERA-MÜLLERA............................................................ 39
PROMIENIOWANIE NATURALNE................................................................. 39
POBÓR PRÓBEK .......................................................................................... 40
„MOŻE PO” W TYTONIU?............................................................................ 40
CZYSTY POLON ZDAŁ WSZYSTKIE TESTY..................................................... 40
SUBSTANCJE CHEMICZNE W WYBIELACZU ................................................ 41
EUROPEJSKI WYBIELACZ DO TKANIN......................................................... 43
TESTOWANIE WODY NA ZEWNĄTRZ........................................................... 44
CHOROBY GENETYCZNE.............................................................................. 44
OSTATNIA STACJA POMP............................................................................. 45
STRONY ZAINTERESOWANE?...................................................................... 46
TESTY NA OBECNOŚĆ PROMIENIOWANIA ALFA, BETA I GAMMA.............. 47
GŁODNA WODA........................................................................................... 48
KOLEJNY PROMIEŃ NADZIEI....................................................................... 49
PRAWDZIWA PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA.......................................... 49
CZY JEST TO LEK?........................................................................................ 49
ZDEJMIJ FILTRY I ZMIĘKCZACZE WODY...................................................... 50
PRZYNOSZENIE „DOBREJ” WODY NIE DZIAŁA............................................ 50
NAJLEPSZA JEST PRZEPROWADZKA............................................................ 50
NOWA TERMA............................................................................................. 51
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 2................................................................. 52

> 3. POCZĄTKI KAŻDEGO NOWOTWORU........................................... 55
KROK 1........................................................................................................ 55
KROK 2........................................................................................................ 55
KOMÓRKI PODWZGÓRZA I PRZYSADKI ŁĄCZĄ SIĘ..................................... 57
KROK 3........................................................................................................ 57
PRZEZNACZENIE UCIEKINIERÓW Z PODWZGÓRZA..................................... 58
PIERWOTNY GUZ......................................................................................... 59
W PODWZGÓRZU......................................................................................... 60
ŻYWNOŚĆ ZAWIERAJĄCA KWAS CHLOROGENOWY:................................... 61
PRZESTAŃ SPOŻYWAĆ POKARMY ZAWIERAJĄCE KWAS CHLOROGENOWY.61
W PRZYSADCE............................................................................................. 61
RODZAJE ŻYWNOŚCI ZAWIERAJĄCE FLORYDZYNĘ:.................................... 62
PRZESTAŃ SPOŻYWAĆ POKARMY ZAWIERAJĄCE FLORYDZYNĘ................. 63
W TRZUSTCE................................................................................................ 63
PRZESTAŃ SPOŻYWAĆ POKARMY ZAWIERAJĄCE KWAS GALUSOWY LUB
GALUSAN PROPYLU.................................................................................... 64
TABELA ŻYWNOŚCI...................................................................................... 64
SZCZEGÓLNE PRZYCIĄGANIE...................................................................... 83
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 3................................................................. 84

> 4. WSZYSCY MAMY PASOŻYTY........................................................ 85
PASOŻYTY W PODWZGÓRZU....................................................................... 89
WYELIMINUJ WĘGORKI (STRONGYLOIDES)................................................ 89
PASOŻYTY W PRZYSADCE............................................................................ 89
LUDZKIE PRZYWRY WĄTROBOWE A NOWOTWORY.................................... 89
WYELIMINUJ CLONORCHIS, LUDZKĄ PRZYWRĘ WĄTROBOWĄ.................. 90
PASOŻYTY W TRZUSTCE.............................................................................. 90
WYELIMINUJ EURYTREMA, PRZYWRĘ TRZUSTKOWĄ ................................ 90
TRZY PASOŻYTY, TRZY ALERGENY I TRZY DOCELOWE ORGANY................. 91
ALERGIE....................................................................................................... 91
EKSPLOZJA ALERGII.................................................................................... 91
ŁAGODNY SZKORBUT.................................................................................. 92
STAN ZAPALNY............................................................................................ 93
ROSNĄCY POZIOM PARAZYTYZMU............................................................. 93
ZAPOBIEGANIE WSZYSTKIM RODZAJOM NOWOTWORÓW W PIĘĆ DNI..... 94
LECZENIE WSZYSTKICH NOWOTWORÓW.................................................... 94
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 4................................................................. 95

> 5. ZABIJANIE PASOŻYTÓW................................................................. 97
GŁODZENIE NASZYCH PASOŻYTÓW............................................................ 98
TRZY NIEZBĘDNE POKARMY....................................................................... 99
PRZESTAŃ JEŚĆ CEBULĘ, CZOSNEK I MUSZTARDĘ.................................... 100
PRZESTAŃ REGULARNIE SPOŻYWAĆ OWIES............................................. 101
TABELA POKARMÓW NIEZBĘDNYCH DLA PASOŻYTÓW........................... 101
CZĘŚĆ ORGANICZNA WITAMINY C............................................................ 104
CHOROBA DETOKSYKACYJNA................................................................... 104
ZŁOTY INTRUZ........................................................................................... 106
TAJEMNICE ZIÓŁ........................................................................................ 107
CHOROBA CLOSTRIDIUM.......................................................................... 109
WYGŁODZONE LEUKOCYTY....................................................................... 109
SPOSÓB ZIOŁOWY..................................................................................... 111
METODA SZEŚCIU ŚWIEŻYCH NASION...................................................... 112
ZABIJANIE NICIENI.................................................................................... 113
TASIEMCE.................................................................................................. 113
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 5............................................................... 114

> 6. ZAPPOWANIE PASOŻYTÓW......................................................... 115
ZAPPING PŁYTKOWY................................................................................. 116
... TYLKO JEŚLI SĄ NAKARMIONE............................................................. 117
RAZ JESZCZE GRYPA.................................................................................. 119
PRIONY...................................................................................................... 120
METODA ZAPPINGU PŁYTKOWEGO NA POCZĄTEK:.................................. 121
HARMONOGRAM ZAPPOWANIA PŁYTKOWEGO....................................... 124
WYELIMINUJ FASCIOLA............................................................................. 127
PRAKTYCZNA PARAZYTOLOGIA................................................................ 129
WYELIMINUJ GLISTY (ASCARIS)................................................................ 129
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 6............................................................... 133

> 7. HOMEOGRAFIA............................................................................... 135
JAK ZROBIĆ KROPLE HOMEOGRAFICZNE?................................................ 135
KROPLE HOMEOGRAFICZNE MOGĄ WZMACNIAĆ.................................... 136
KROPLE HOMEOGRAFICZNE
MOGĄ BYĆ DOSTARCZYCIELEM................................................................ 138
KROPLE HOMEOGRAFICZNE
MOGĄ BYĆ WYBIÓRCZYM DOSTARCZYCIELEM......................................... 140
KROPLE HOMEOGRAFICZNE MOGĄ USUWAĆ (ODEJMOWAĆ).................. 140
HOMEOGRAFIA W PERSPEKTYWIE............................................................ 141
PRZESYŁANIE I PODRÓŻOWANIE Z BUTELKAMI....................................... 142
PRZYGOTOWYWANIE KROPLI.................................................................... 142
WODA........................................................................................................ 142
FILTR DO DESZCZÓWKI............................................................................. 143
SMAK DESZCZU......................................................................................... 144
BUTELKI..................................................................................................... 144
TAK I NIE................................................................................................... 144
KROPLE NARZĄDOWE............................................................................... 145
PRZYGOTOWYWANIE KROPLI
WYCIĄGAJĄCYCH BARWNIKI Z NEREK..................................................... 145
KROPLE WYCIĄGAJĄCE BARWNIKI Z PRAWEJ NERKI................................ 145
KROPLE WYCIĄGAJĄCE BARWNIKI
Z BIAŁYCH KRWINEK PRAWEJ NERKI....................................................... 146
KROPLE WYCIĄGAJĄCE BARWNIKI Z LEWEJ NERKI.................................. 146
PRZYGOTOWYWANIE KROPLI WYCIĄGAJĄCYCH
METALE CIĘŻKIE Z NERKI.......................................................................... 147
PRZYGOTOWYWANIE KROPEL WYCIĄGAJĄCYCH
SMAR ŁOŻYSKOWY Z NERKI..................................................................... 147
WYKONYWANIE KROPLI DODATKOWYCH................................................ 148
ZŁOTO – KRÓL KROPLI WYCIĄGAJĄCYCH................................................. 149
NIKIEL – KRÓLOWA INTRYG...................................................................... 149
ZAPOBIEGAJ BŁĘDOM............................................................................... 150
PROBLEMATYCZNY NARZĄD..................................................................... 151
ŻADNYCH KROPLI NOWOTWOROWYCH................................................... 151
BÓL W KOŚCIACH...................................................................................... 152
GUZEK....................................................................................................... 153
PAPIEROWA KOPIA SKÓRY........................................................................ 153
ALCHEMIA ZAPPERA................................................................................. 154
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 7............................................................... 154

> 8. JAK SKURCZYĆ GUZA?................................................................. 155
MAGAZYNOWANIE WCIĄŻ NIEWYJAŚNIONE............................................ 155
LUDZKI HORMON WZROSTU.................................................................... 156
CZYNNIK WZROSTOWY KOMÓREK PNIA.................................................. 158
JAK ROŚNIE ORGAN?................................................................................ 158
TORBIELE... KOLEJNY RODZAJ NOWOTWORU.......................................... 159
TAJEMNICA KOMÓREK TRZUSTKOWYCH.................................................. 160
TAJEMNICA SV40...................................................................................... 161
TAJEMNICA ONKOWIRUSÓW.................................................................... 163
PASOŻYTY PRZYNOSZĄ ONKOWIRUSY – TABELA..................................... 163
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 8............................................................... 166

> 9. MY I KOSMOS................................................................................. 167
LECZENIE................................................................................................... 167
CZYM JEST IRYD?...................................................................................... 167
CHWYTAMY PYŁ KOSMICZNY................................................................... 168
CZYM JEST POLARYZACJA?....................................................................... 169
I ZNÓW CZYNNIK KOMÓREK MACIERZYSTYCH........................................ 171

> 10. CHOROBO, PRZEPADNIJ!........................................................... 173
RAKU, ODEJDŹ.......................................................................................... 173
JEDNODNIOWE PRZEPISY NA ZWALCZANIE RAKA................................... 175
WIĘCEJ JEDNODNIOWYCH PRZEPISÓW NA ZWALCZANIE RAKA.............. 178
ABY ZABIĆ BACILLUS CEREUS................................................................... 182
ABY ZABIĆ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE............................................. 183
ABY ZABIĆ PRIONY................................................................................... 185
ABY ZABIĆ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
(GRONKOWCA ZŁOCISTEGO)..................................................................... 186
ABY ZABIĆ DROŻDŻE (S. CEREVISIAE)....................................................... 187
ABY ZABIĆ OBIE PAŁECZKI SHIGELLA....................................................... 188
ABY ZABIĆ WIRUSA GRYPY (TYPU A I B).................................................. 188
ABY ZABIĆ PTASIĄ GRYPĘ......................................................................... 189
ABY ZABIĆ ADENOWIRUSA....................................................................... 189
ZNUŻENIE NOWOTWOROWE..................................................................... 190
ZNUŻENIE TERBOWE................................................................................. 190
CHRONICZNE ZNUŻENIE CYJANKOWE...................................................... 190
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 10............................................................. 191

> 11. ZWIĄZEK Z MALARIĄ................................................................. 193

> 12. POWSTRZYMANIE PRZERZUTÓW.......................................... 199
PRAWDZIWE PRZERZUTY.......................................................................... 200
ZWIĄZEK Z ZĘBAMI................................................................................... 201
NOWA ALERGIA......................................................................................... 201
TYLKO DWIE PRZYCZYNY ALERGII............................................................ 201
TABELA LOKACJI NOWOTWORÓW............................................................. 202
JAK DOCHODZI DO PRZERZUTÓW?........................................................... 206
PRAWDZIWE PRZERZUTY... Z ZEWNĄTRZ.................................................. 207
... Z WEWNĄTRZ........................................................................................ 207
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 12............................................................. 208

> 13. NASZ WSPANIAŁY UKŁAD ODPORNOŚCIOWY.................. 211
USUWAMY CIĘŻAR.................................................................................... 213
PCB............................................................................................................ 213
WSZECHOBECNY BENZEN......................................................................... 213
AZBEST W ŻYWNOŚCI I WODZIE............................................................... 216
BARWNIKI TRZYMAJĄ SIĘ MOCNO........................................................... 218
NORMALNA DŁUGOŚĆ ŻYCIA................................................................... 218
METALE CIĘŻKIE W WODZIE I ŻYWNOŚCI................................................. 220
ZŁOTO, NASZE PRZEKLEŃSTWO?............................................................... 222
PIERWIASTKI RADIOAKTYWNE................................................................. 224
LANTANOWCE........................................................................................... 225
RAZ JESZCZE WYPĘDŹ CHOROBĘ.............................................................. 227
TABELA DZIENNYCH WYMAGAŃ PATOGENÓW......................................... 228
PROGRAM PUSTELNICZY........................................................................... 229
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 13............................................................. 230

> 14. MAGNETYCZNE UZDRAWIANIE.............................................. 233

> 15. DWUTYGODNIOWY PROGRAM LECZENIA RAKA.............. 237
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.................................................................. 237
INNE ROZWIĄZANIA................................................................................. 239
DRUGA NAJWAŻNIEJSZA RZECZ............................................................... 240
TRZECIA NAJWAŻNIEJSZA RZECZ.............................................................. 240
PROGRAM Z PERSPEKTYWY...................................................................... 241
PROGRAM.................................................................................................. 247
ZADANIA................................................................................................... 247
ZNAJDOWANIE ŻYWNOŚCI........................................................................ 253
CEL – PRZYPOMNIENIE............................................................................. 261
KURACJA................................................................................................... 262
ZACZNIJ PRZYJMOWAĆ OCHRONNE ZIOŁA I HERBATKI........................... 264
NAKARM SWOJE BIAŁE KRWINKI............................................................. 267
PIERWSZA POMOC.................................................................................... 267
ALKALIZUJ................................................................................................. 268
ZACZNIJ PRZYJMOWAĆ SUPLEMENTY OCHRONNE................................... 268
ZACZNIJ PRZYJMOWAĆ KROPLE OCZYSZCZAJĄCE NERKI......................... 268
ROZPOCZNIJ REGULARNY PROGRAM ZABIJANIA PASOŻYTÓW................ 270
POZOSTAŁE SUPLEMENTY......................................................................... 271

> 16. ZAAWANSOWANA STOMATOLOGIA ALTERNATYWNA.... 283
ZĄB POLONOWY........................................................................................ 285
PRZYGOTOWANIE GABINETU DENTYSTYCZNEGO..................................... 285
ZAAWANSOWANY PROGRAM DENTYSTYCZNY KROK PO KROKU............. 286
PŁUKANKI................................................................................................. 291
POZABIEGOWA OPIEKA DENTYSTYCZNA.................................................. 293
DZIEŃ DRUGI PO ZABIEGU STOMATOLOGICZNYM................................... 294
DZIEŃ TRZECI PO ZABIEGU STOMATOLOGICZNYM.................................. 296
WYSTRZEGAJ SIĘ SPADKU WAGI............................................................... 296
KRWAWIENIA DENTYSTYCZNE.................................................................. 297
W NASTĘPNYM TYGODNIU ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ.................................. 297
DALSZA POMOC DENTYSTYCZNA............................................................. 298
DOMOWA STOMATOLOGIA....................................................................... 298
USUWANIE ZABARWIEŃ METODĄ JEROME.............................................. 298
ZAPPICATOR ZĘBOWY............................................................................... 299
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 16............................................................. 301

> 17. PRZEWODNIK TESTERA............................................................. 303

> 18. NAGŁE WYPADKI......................................................................... 315
WYKONANIE 24-GODZINNEGO BADANIA MOCZU................................... 318
LECZENIE NEREK....................................................................................... 318
GDY NIE MOŻESZ JEŚĆ.............................................................................. 321
ODZYSKAJ JĄ............................................................................................. 322
GDY NIE MOŻESZ SPAĆ.............................................................................. 323
NAJWIĘKSZY NAGŁY WYPADEK... BÓL...................................................... 324
GŁODZENIE BÓLU...................................................................................... 325
BÓL CZAI SIĘ W POBLIŻU.......................................................................... 325
ZABIJMY BÓL... ZIOŁAMI.......................................................................... 326
LEKI PRZECIWBÓLOWE NA RECEPTĘ......................................................... 326
JAK SAMODZIELNIE PRZYGOTOWAĆ ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE?............ 327
WYSIĘKI MOGĄ BYĆ NAGŁYMI WYPADKAMI............................................ 328
BARWNIKI................................................................................................. 328
NOWY GUZEK............................................................................................ 330

> 19. JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI BADAŃ KRWI?.................. 333

> 20. LECZENIE RAKA U ZWIERZĄT ................................................. 339
NOWOTWORY U KONI............................................................................... 341
RODZINA MUTACJI NOWOTWOROWYCH.................................................. 352
NOWOTWORY U PSÓW ............................................................................. 352
PODSUMOWANIE – ROZDZIAŁ 20............................................................. 357

> 21. ZAPPERY......................................................................................... 359
BUDUJEMY ZAPPER.................................................................................. 362
W PUDEŁKU PO BUTACH........................................................................... 363
MONTAŻ ZAPPERA.................................................................................... 363
JAK TO WSZYSTKO POŁĄCZYĆ?................................................................. 365
JEŚLI KTOŚ BUDUJE ZAPPER DLA CIEBIE.................................................. 368
OBSŁUGA ZAPPERA................................................................................... 368
TESTOWANIE ZAPPERA............................................................................. 368
ZAPPING PŁYTKOWY................................................................................. 369
BUDOWA ZAPPERA PŁYTKOWEGO............................................................ 369
ZAPPER JEDNOPŁYTKOWY........................................................................ 370
ZAPPER DWUPŁYTKOWY........................................................................... 370
ZAPPOWANIE PŁYTKOWE – PORADY........................................................ 370
ZAPPICATOR.............................................................................................. 371
BUDUJEMY ZAPPICATOR........................................................................... 372
NA PŁYCIE MAKIETOWEJ........................................................................... 372
MONTAŻ KROK PO KROKU....................................................................... 375
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 378
OBSERWOWANIE MOCY WYJŚCIOWEJ....................................................... 378
BUDOWA PUDEŁKOWEGO ZAPPICATORA DO ŻYWNOŚCI ........................ 379
UŻYWANIE PUDEŁKOWEGO ZAPPICATORA DO ŻYWNOŚCI...................... 381

> 22. PRZEPISY........................................................................................ 383
DLA SPOŁECZEŃSTWA Z OBNIŻONĄ ODPORNOŚCIĄ................................ 383
DEZYNFEKCJA ŻYWNOŚCI......................................................................... 384
SUPERMROŻENIE...................................................................................... 384
PŁUKANKA LUGOLA.................................................................................. 384
OZONOWANIE........................................................................................... 385
ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY DO ŻYWNOŚCI NA BAZIE HCL (5% USP)........ 386
CO POTRAFI GENERATOR ULTRADŹWIĘKÓW?.......................................... 386
MYCIE W GORĄCEJ WODZIE...................................................................... 388
POLARYZACJA MAGNETYCZNA ŻYWNOŚCI............................................... 388
ZAPPING.................................................................................................... 389
DEZYNFEKCJA ULTRAFIOLETEM................................................................ 390
WYBÓR PRZEPISÓW.................................................................................. 391
IDZIEMY NA ZAKUPY................................................................................ 392
PRZEPISY................................................................................................... 392
ZASADY STOSOWANIA PRZEPISÓW........................................................... 393
COŚ SŁODKIEGO........................................................................................ 393
COŚ KWAŚNEGO........................................................................................ 394
O JAJACH................................................................................................... 398
O MLEKU................................................................................................... 398
KOMPLETNE POSIŁKI W PŁYNIE................................................................ 401
POSIŁKI MIKSOWANE (ABY ZAPOBIEC UTRACIE WAGI)............................ 402
SÓL............................................................................................................ 402
PASTY........................................................................................................ 403
SOSY.......................................................................................................... 404
PRODUKTY PIECZONE............................................................................... 404
FASOLA, SUSZONY GROCH, SOCZEWICA I CIECIERZYCA........................... 406
MIĘSO........................................................................................................ 406
WARZYWA I OWOCE.................................................................................. 407
PRZEPISY NA ELIMINACJĘ PASOŻYTÓW.................................................... 407
NALEWKA Z ZIELONYCH ŁUPIN ORZECHA CZARNEGO............................. 410
ROZTWÓR JODU LUGOLA.......................................................................... 411
PRZEPISY NA POPRAWĘ DZIAŁANIA NARZĄDÓW ................................... 413
CZOPKI MORELOWE.................................................................................. 416
OCZYSZCZANIE NEREK ............................................................................. 417
OCZYSZCZANIE WĄTROBY......................................................................... 419
PRZEPISY STOMATOLOGICZNE.................................................................. 424
MYDŁO I SZAMPON................................................................................... 427
ZALECENIA I ZAKAZY DLA WŁOSÓW........................................................ 429
PRZEPISY NA ŚRODKI DO PRANIA............................................................ 431

> 23. POBIERANIE PRÓBEK I TESTOWANIE.................................... 433
JAK TESTOWAĆ WODĘ?............................................................................. 433
JAK PRZYGOTOWYWAĆ PRÓBKI ŚLINY DO BADAŃ?................................. 436
CO ZROBIĆ, ŻEBY TWÓJ FILTR DZBANKOWY PRZESTAŁ PRZECIEKAĆ?..... 438

> 24. ŹRÓDŁA.......................................................................................... 441
NIEMCY..................................................................................................... 456
HISZPANIA................................................................................................ 456
PORTUGALIA............................................................................................. 457
BELGIA....................................................................................................... 457
JUGOSŁAWIA............................................................................................. 457
FRANCJA.................................................................................................... 457
WŁOCHY.................................................................................................... 458
BARWNIKI SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE................................................. 458

ZAPPOWANIE PASOŻYTÓW

Czym jest leczenie?

W tytule użyłam wyrazu „leczenie” zamiast „kuracja”, ponieważ jest ono właściwe z naukowego punktu widzenia.
Znalezienie prawdziwej przyczyny choroby i zahamowanie lub zapobieganie jej przez usunięcie tej przyczyny oznacza, że odkryto także właściwą metodę leczenia. Gdy nie znasz przyczyny, ale możesz usunąć symptomy, jest to pomocne, ale niestety także równoznaczne ze znalezieniem jedynie kuracji.
Nowe i bardziej efektywne sposoby zabijania komórek rakowych, choć ważne, to jedynie kolejne kuracje. Moje badania polegały na poszukiwaniach przyczyn raka. Szukałam sposobów na usunięcie tych przyczyn. Później sprawdzałam, czy prowadziło to do rzeczywistego uwolnienia od tych chorób. Nie poszukiwałam jedynie takiego uwolnienia od chorób, jakie jest celem badań klinicznych.
Synchrometr sprawia, że takie poszukiwania przyczyn i metod leczenia są możliwe. Miejmy nadzieję, że inni powtórzą moje badania i rozbudują wnioski. Ta nowa technologia opisana jest w Syncrometer® Science Laboratory Manual tego samego wydawcy.
Czy wyleczenie raka jest naprawdę możliwe?
Obecnie nowotwory można wyleczyć, a nie jedynie hamować. Odkrycie, że rak wywoływany jest przez grupę, a nie pojedynczy element, taki jak karcynogen, skróciło Program Leczniczy z trzech tygodni do dwóch. Dzięki niniejszej książce dowiesz się, jak możesz rozbić tę grupę, tak by nigdy więcej nie powstała. W trakcie utwardzania plomby zatrzymują składniki takiej grupy i stają się głównym źródłem przerzutów. Można je jednak wymienić. Po raz pierwszy w historii możesz wyjść od dentysty z całkowitą pewnością wyleczenia. 
Możliwe, że nie masz czasu...
...na przeczytanie od razu całej książki, jeśli masz raka i jesteś zapisany na operację, chemioterapię lub naświetlanie. Możesz opuścić pierwsze strony opisujące sposób, w jaki pasożyty i kompleks nowotworowy w Twojej wodzie pitnej powodują rozwój raka. Przejdź od razu do informacji na temat usuwania pasożyta przy użyciu ziół i elektryczności. Najlepiej jest stosować przepisy ziołowe wraz z zapperem. Wystarczy kilka dni, by oczyścić zęby i dziąsła z radioaktywności dostarczającej polon do kompleksu nowotworowego. Nie jest ważne, jakiego masz raka i jak bardzo jest zaawansowany – możesz go natychmiast zatrzymać.
Zahamowanie nowotworu da Ci czas na zajęcie się powrotem do zdrowia.
Czy oznacza to, że możesz odwołać operację, naświetlanie lub chemioterapię? Tak, ale dopiero po wyleczeniu raka. Z całą pewnością zgodzi się z tym Twój lekarz. Potrzebuje on jednak dowodu. Możesz go dostarczyć. Postaw sobie za cel przedstawienie dowodu swojemu lekarzowi przed datą przyjęcia do szpitala. Nie jest to kuracja nowotworowa: to sposób wyleczenia! Leczenie nie zakłóca kuracji, ponieważ polega głównie na usuwaniu rzeczy, a nie dodawaniu ich. Usuwanie przyczyn przy użyciu metod nieinwazyjnych nie przeszkadza. Możesz omówić to ze swoim lekarzem.
Pamiętaj, że onkolodzy to mili, wrażliwi, pełni współczucia ludzie. Chcą dla Ciebie jak najlepiej. Nie mogą znać prawdziwej przyczyny i sposobu wyleczenia raka, ponieważ nie zostali o nich poinformowani. Postanowiłam zacząć od poinformowania Ciebie, abyś jak najszybciej mógł się z tym zapoznać. Program rozpoczyna się na stronie 355. 

Podziękowania

Szkiełko przedmiotowe Fasciolopsis buski wykonane przez doktora nauk stomatologicznych Franka Jerome’a okazało się zawierać pasożyta odpowiedzialnego za wywoływanie charakteru złośliwego raka. Odkrycie to było możliwe dzięki temu, że w okolicach roku 1990 wspaniałomyślnie udostępnił on swoją kolekcję szkiełek z pasożytami. Cztery kolejne szkiełka z jego kolekcji wezmą udział w znalezieniu prawdziwego początku wszystkich guzów. Raz jeszcze dziękuję, doktorze Jerome!
Jako student osadził na szkiełku i zabarwił całą dorosłą przywrę Fasciolopsis buski. Nie została przywieziona z Chin czy Indii. Wziął ją z lokalnej rzeźni w dniu uboju świni, tego samego dnia co jego zajęcia z parazytologii. Przywry osadzane na szkiełku musiały być bardzo świeże i żywe. Należało je równo zaciskać za życia, inaczej wykonanie cienkiego preparatu byłoby zbyt trudne. Jedynie bardzo cienki preparat, doskonale napięty, by pokazać wszystkie szczegóły, i pięknie zabarwiony, zdobyłby mu „szóstkę” na tych zajęciach. Świnie dostarczyły kilkunastu tych śliskich pasożytów obok robaków Ascaris, które wypełniły wiadra. Inne zwierzęta mogą dostarczyć kilku przywr, ale nie tylu, co świnie lub dzika sarna, czy łoś zabite przypadkowo na drodze.
Inne przywry, zwłaszcza płucne (Paragonimus), również występowały obficie. Z łatwością dało się dostrzec przywrę trzustkową (Eurytrema) oraz oczywiście wszechobecną przywrę wątrobową – Fasciola hepatica.
Później, przy przeprowadzaniu sekcji żaby, raz jeszcze napotkano niektóre z tych pasożytów w mniejszych wersjach. Nie miały zbyt wysokich wymagań co do swoich żywicieli.
W 1999 roku współpraca z doktor Eriką Huther umożliwiła odkrycie rtęci, talu i fenyloalaniny w każdym czerniaku złośliwym oraz w jądrze nowotworowym.
Chciałabym podziękować całemu personelowi Century Nutrition w Meksyku. Ich osobiste zaangażowanie w ratowanie osób z nowotworami w zaawansowanym stadium było niezwykle inspirujące.
Jestem również wdzięczna za pomoc mojego syna, Geoffreya A. Clarka, dostawcy żywności wolnej od toksyn i kwater w bezpiecznym środowisku, a także komputerowego edytora niniejszej książki. Bez niego nie byłabym w stanie wykonać tego projektu.
Gorące podziękowania należą się także Barbarze i Johnowi Crookom za zdobywanie rzadkich produktów do analiz synchrometrem.
Dziękuję też Kirkowi White’owi, który pomógł opracować nasz automatyczny filtr z gorącym wymywaniem zwrotnym usuwający z wody kompleks powodujący raka.
Jestem wdzięczna chirurgowi stomatologowi, Benjaminowi Arechidze. Bez jego doświadczenia nasi śmiertelnie chorzy pacjenci nie odzyskaliby zdrowia.
Dziękuję także naszemu innowacyjnemu dentyście, doktorowi Virgilio Oscarowi Solorio, który podjął się wyzwania usunięcia radioaktywnych elementów pozostałych po starych zabiegach dentystycznych z jamy ustnej pacjenta. Ma to pierwszeństwo przed wcześniejszymi celami dentystycznymi. Jego zamienniki są nieradioaktywne i podnoszą odsetek powodzeń do 100%.
Chciałabym również podziękować osobom udzielającym wsparcia finansowego oraz Timowi Bolenowi i prawnikom chroniącym mnie przed prawnymi napaściami uprawnionych, którzy chcieliby mnie uwięzić za opublikowanie tych wniosków. Zaangażowane w te sprawy osoby można znaleźć w rejestrach publicznych i swobodnie przestudiować, tak samo jak sędziów, prawników, rzeczoznawców oraz korporacje, które mnie pozywały. Jest to ważne zjawisko społeczne, które powinno być badane.
Na koniec muszę pochwalić Meksyk za klimat przyjazny badaniom. Jestem prawdziwie wdzięczna za ten przewidujący kraj, który umożliwił całe przedsięwzięcie.
Uwaga do Czytelnika
Opinie i wnioski przedstawione w tej książce są moje i, o ile nie jest podane inaczej, tylko moje. Opierają się na badaniach naukowych oraz konkretnych studiach przypadku z udziałem pacjentów. Pamiętaj, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i może inaczej reagować na sposoby leczenia opisane w tej książce. Tam, gdzie było to niezbędne, podałam zalecane dawkowanie. Nie zapominaj nigdy, że wszyscy jesteśmy różni i każde nowe leczenie należy stosować w ostrożny, zdroworozsądkowy sposób.
Przestawione tu metody nie mają być zastępstwem lub inną formą konwencjonalnego leczenia medycznego. Prawdę mówiąc, są w pełni kompatybilne. Jeśli chcesz, możesz skonsultować się ze swoim lekarzem lub innym personelem medycznym.
W niniejszej książce wielokrotnie wspominałam o obecności zanieczyszczeń w żywności i innych produktach. Zanieczyszczenia te zidentyfikowano, używając wynalezionego przeze mnie urządzenia kontrolnego zwanego synchrometrem. Wykorzystuje on obwód oscylatora w połączeniu z otwartymi płytkami kondensatora. Kompletną instrukcję budowy i używania urządzenia znajdziesz w Syncrometer® Science Laboratory Manual. Każdy może więc powtórzyć opisane badania i zweryfikować dane.
Synchrometr jest bardziej precyzyjny i wielofunkcyjny niż najlepsze istniejące metody testowe. Syncrometer® Science Laboratory Manual zawiera również sposób określenia stopnia precyzji. Obecnie opiera się on jednak na wynikach dodatnich lub ujemnych, nie określając ilościowo rezultatu. Prawdopodobieństwo wyniku fałszywie dodatniego lub fałszywie ujemnego wynosi około 5% i może być zmniejszone przez powtórzenia testu.
W interesie publicznym leży wiedza o tym, że pojedyncza butelka produktu komercyjnego miała wynik dodatni dla poważnej substancji zanieczyszczającej, takiej jak benzen, azbest czy polon. W takim wypadku najlepiej jest unikać wszystkich butelek danego produktu i właśnie to stale zalecam. Takie zalecenia należy interpretować jako zamiar ostrzeżenia i ochrony społeczeństwa, a nie dostarczenia statystycznie istotnych analiz. Mam wielką nadzieję, że wytwórcy skorzystają z nowych technik elektronicznych przedstawionych w tej książce, by produkować wyroby czystsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Mam również nadzieję, że badacze, w tym także laicy, przystąpią do wykorzystywania opisanej tu technologii oscylatora do badania zjawisk związanych z wysoką częstotliwością u żywych zwierząt i roślin.
Dziś, w 2007 roku, synchrometr nadal obsługiwany jest ręcznie po 15 latach od jego wynalezienia. Należy mieć nadzieję, że wkrótce znajdzie się budżet badawczy, który pozwoli na zautomatyzowanie urządzenia.

Zaproszenie

Książka ta omawia w pełni samowystarczalną terapię leczenia raka. Jeśli nowotwór nie jest zbyt zaawansowany, można ją przeprowadzić w domu pacjenta dość niskim kosztem. Rzadko wymaga opieki medycznej przed zdiagnozowaniem. Nie kryj się przed nim i nie podchodź do niego beztrosko. Można go wykryć przed zdiagnozowaniem, jest więc to pierwsza prawdziwa metoda prewencji nowotworów.
Niegdyś szkorbut był chorobą budzącą postrach podobnie do dzisiejszego raka. Nawet samo słowo na NOW... budzi w wielu z nas paniczny strach. Dziś wiemy, że szkorbut to choroba wynikająca ze zwykłego niedoboru witaminy C. Nie wymaga nawet opieki medycznej, choć było to niezbędne w przeszłości. Godny uwagi jest fakt, że żadna opieka medyczna świadczona wówczas nie była w stanie ocalić osoby ze szkorbutem. Była to choroba nieuleczalna. A jednak kobiety z północnoamerykańskiego plemienia Irokezów wiedziały, jak tej chorobie zapobiegać i jak ją wyleczyć, a nie jedynie kurować, szybko, w przeciągu kilku dni. Oto fragment z osobistego dziennika Jacques’a Cartiera, wczesnego odkrywcy francuskiego:
W ten sposób straciliśmy 25 naszych najlepszych mężczyzn z powodu tej przerażającej choroby. Kolejnych 40 znajdowało się na granicy śmierci, a reszta – poza dwoma czy trzema – była poważnie chora... Ludzie ze Stadacone... a wśród nich Agaya... odpowiedzieli, że... płyn i pozostałości z liści drzewa... to jedyny lek na tę chorobę... Dwie kobiety... zebrały dziewięć czy dziesięć gałęzi... by je zagotować w wodzie... Pito wodę co drugi dzień... Okazało się... że jest to cud... zostali uleczeni i wrócili do zdrowia po wypiciu naparu jedynie dwa czy trzy razy... Później załoga była gotowa zabić za ten lek. To cudowne drzewo w tydzień dokonało więcej niż wszyscy lekarze z Louvain i Montpellier, używający wszystkich leków Aleksandrii, byliby w stanie osiągnąć w rok...
Cartier, Jacques zima – 1535
Od odkrycia leku (1953 ) do jego stosowania przez społeczeństwo we wczesnych latach XX wieku minęło 400 lat. A jednak wielokrotnie publikowano prace na jego temat w czasopismach medycznych[]. Dziś wszyscy wiemy, jak zapobiegać tej strasznej chorobie, a nie tylko jak ją leczyć: wystarczy jeść świeże owoce i warzywa. Zalecenie to nie jest medyczne. Jest żywieniowe. Potrzeba było niepowiązanego wytwórcy soku pomarańczowego, by zwrócić na to uwagę społeczeństwa we wczesnych latach XX wieku. Nie zrobili tego lekarze! Powinno być to dla nas wszystkich nauczką: strzeżmy się profesjonalistów.
Dlaczego tak długo zajęło zastosowanie w praktyce prostego leku, jedzenia świeżych owoców i warzyw? Lekarze czekali na niepodważalny „dowód” na swoich własnych „naukowych” warunkach. Nazywali lek „kontrowersyjnym”, budując mu złą reputację. Chorzy i ich rodziny nie czekaliby na rozwiązanie konfliktów zawodowych i handlowych. Wyżej cenili życie niż interesy finansowe czy argumentację analityczną. Zwykli ludzie, którzy nie byli w stanie czytać czasopism medycznych, nie mieli sposobu na to, by choćby dowiedzieć się o istnieniu kontrowersji.
Gdyby o tym wiedzieli, wypróbowaliby kontrowersyjny lek, tak jak zrobiłaby to każda istota inteligentna, ponieważ nie mógł wyrządzić żadnej krzywdy. W przeciągu kilku miesięcy spór byłby rozwiązany. Dlaczego nie zrobili tak lekarze, zwyczajnie nie spróbowali? Sukces oznaczałby natychmiastowe zmniejszenie liczby lekarzy przypadającej na statek z minimum dwóch do jednego.
W ich interesie zawodowym było trzymanie leku, a nawet kontrowersji, z dala od społeczeństwa, „żeby nie skrzywdzili się nieudowodnioną metodą leczenia”. Wykształceni lekarze przetrzymywali obywateli jako zakładników.
Nawet teraz jeśli społeczeństwo nie ma dostępu do wielkich prawd odkrywanych przez naukowców, nie ma jak się ich nauczyć. Po raz pierwszy w historii umożliwiają to komputery.
W niniejszej książce opisuję prawdziwe początki raka. Dzięki temu można opracować pierwszy prawdziwy program zapobiegania.
Epidemia nowotworów ma już 100 lat. Niektóre z prawdziwych przyczyn znano już 100 lat temu, takie jak pasożyty (u kilku zwierząt), smoła węglowa, barwnik syntetyczny oraz nieprawidłowo przygotowana żywność. Tak jak lek na szkorbut, tak i te odkrycia ignorowano, zamiast cenić. Każdą spontaniczną remisję należy starannie badać, a nie odrzucać.
Badania naukowe dążyły do znalezienia kancerogenów dla zwierzęcych i bakteryjnych modeli zamiast ich prawdziwych ofiar – rasy ludzkiej. Było tak pomimo tego, że w latach 40. Jesse Greenstein, powszechnie poważany badacz raka, i inni ostrzegali przed zajmowaniem się kancerogenami, mówiąc, że zajmie to nieskończenie dużo czasu i będzie bezużyteczne. Z całą pewnością doprowadziło to do gwałtownego rozkwitu wyników badań naukowych, które łącznie oszałamiały obietnicami, ale żadne z nich nie było istotnie znaczące. Wszczepienie lub wstrzyknięcie komórek guza lub praca nad specjalnie zmienionymi grupami kultur oznacza utracenie początków raka. To nie stąd biorą się nasze nowotwory. Desperacja zrodziła nowy kierunek badań – dostarczanie genów naprawczych. Sam w sobie jest to ogromny, obejmujący całą populację ludzką eksperyment. Tym razem pomija nie tylko prawdziwą przyczynę raka, ale także mutageny uszkadzające geny. Cała ta strategia wydaje się być nierozsądna.
Należy mieć nadzieję, że era komputerów uwolni ptaka prawdy, tak jak do tej pory nie było to możliwe. Pacjenci i ich rodziny mają tak łatwy dostęp do informacji, jak lekarze i badacze.
Dopiero gdy każdy laik i zwykły robotnik posiądzie wiedzę na temat zapobiegania nowotworom, podobnie do wiedzy na temat prewencji szkorbutu, zawodowi lekarze przestaną rościć sobie wyłączne prawa do leczenia raka. Nie będzie to wówczas opłacalne. Do tego czasu utrzymywać się będzie ich władza nad ograniczaniem i przetrzymywaniem pacjentów. Obecnie władza ta wydaje się być dość nie na miejscu, jako że zawodowi lekarze nie znają ani przyczyn powstawania raka, ani procesu jego rozwoju. W przyszłości zapobieganie nowotworom, tak jak zapobieganie szkorbutowi, nie będzie nikomu przynosić wysokich korzyści finansowych. Tak samo leczenie ziołowe i naturalne. Wymienione terapie będą stosowane przez zwykłych doradców zdrowotnych i dietetyków. Dla ludzkości będzie to wielki krok naprzód.
Praktyczne wykorzystanie nowej wiedzy nadal zależy jednak od mądrości, czyli czegoś, co wszyscy mamy i, w pewnym stopniu, wszystkim nam brakuje.
Przykładem mądrości u jednostki może być przeprowadzenie się do bezpieczniejszego miejsca, poprawa diety i pozbycie się nałogów.
Przykładem mądrości dla zawodu lekarza będzie analiza guzów pod kątem radioaktywności i środków niszczących odporność, a następnie szukanie tych samych elementów w środowisku pacjenta, jego wodzie, żywności, przyborach kuchennych i materiałach dentystycznych. Takie testy były niewspółmiernie drogie jeszcze 10 lat temu. Obecnie jednak nie są. Badanie wody pitnej na radioaktywność często kosztuje mniej niż 100$.
Wiemy, że barwnik DAB (żółcień dimetylowa) powoduje zdecydowanie zbyt wysoki poziom fosfatazy alkalicznej u zwierząt. Poziom fosfatazy alkalicznej jest wysoki u wielu chorych na raka. Barwnik gromadzi się w leukocytach. Przykładem mądrości będzie szukanie tego barwnika w żywności, wodzie oraz produktach dentystycznych osób chorych na raka. Również enzym LDH potrafi osiągać niezwykle wysoki poziom u ludzi z nowotworami. Jest to wynik nagromadzenia barwnika Sudan Black B w erytrocytach. Jeśli kobalt nagromadził się w jakimkolwiek narządzie, poziom tego enzymu będzie z kolei zbyt niski. Przy tak dużej ilości barwionej żywności na rynku oraz tak wielu metalach ciężkich w wodzie chorych na raka należałoby przebadać pod kątem kontaktu z barwnikami i metalami.
Z tego, co wiem, takich badań nie przeprowadzono, nie dostrzegam także dowodów na stosowanie racjonalnego podejścia. Oto kolejny przykład. Naukowcy wiedzą, że mutacje i rozerwania chromosomów występują przy niemal każdym nowotworze. Oznacza to poważne uszkodzenie genetyczne. Wiedzą również, że metale ciężkie, takie jak miedź, kadm, lantanowce („metale ziem rzadkich”) oraz promieniowanie alfa z polonu mogą uszkadzać chromosomy. A jednak lekarze nie wysyłają próbek z biopsji do laboratorium do analizy radioaktywności lub metali ciężkich! Gdyby tak robili, mogliby szukać u pacjentów źródła tych mutagennych metali i zalecać chelację lub chociażby unikanie ich. Chelacja EDTA (etylenodiaminotetraoctowy) usuwa metale ciężkie z organizmu. Pacjenci powinni usunąć metale ciężkie z produktów stomatologicznych, naczyń, wyrobów plastikowych używanych z żywnością, oprawek okularów, zegarków naręcznych i biżuterii, rur wodociągowych oraz samej wody. Obecnie koszty analizy metali są tak niskie, a same testy tak wrażliwe, że żadne wycinki z biopsji i próbki wody pitnej nie powinny pozostać niesprawdzone.
Zwykli laicy są niezwykle mądrzy. Niniejsza książka pomoże Ci praktykować i wyrażać własną mądrość. Warto jest podążać za swoimi instynktami i pytaniami. Możesz zbudować takie same urządzenie badawcze jak to wykorzystywane przeze mnie: instrukcje znajdziesz w The Cure for all Cancers oraz Syncrometer® Science Laboratory Manual. Odkrycia i doświadczenie Twoje i innych są wartościowe i niezwykle potrzebne. Nagromadzenie mądrości może przyczynić się do powstania nowego banku informacji dla osób, które w przyszłości staną w obliczu takiego samego dylematu jak Ty. Rozwiązania można znaleźć, komunikując się i słuchając innych w podobnym położeniu. Głęboko wierzę, że w ten sposób Ty, wraz z innymi, jesteś w stanie rozwiązać ludzkie problemy zdrowotne pozostawione same sobie oraz te najpowszechniej występujące.
Zapraszam Cię do pracy nad tym.
Specjalne zaproszenie kieruję z kolei do młodych Czytelników. Budowa urządzenia elektronicznego i szukanie związków przyczynowo-skutkowych dla wszystkich problemów zdrowotnych w rodzinie może poruszyć serce każdej osoby ze smykałką detektywistyczną. Jest to znacznie ważniejsze od poznania nazwy choroby. Znalezienie nazwy to diagnoza. Można to pozostawić lekarzom. W żaden sposób nie przyczynia się to do studium zdrowia. Będziemy analitykami: technologami żywienia, chiropraktykami, homeopatami, terapeutami masażu, inżynierami, biologami, naturopatami, fizjologami komórki, weterynarzami, lekarzami, fizykami, dentystami i zwykłymi hobbistami o jednym wspólnym celu: przeanalizowania naszych problemów, znalezienia przyczyn, które można usunąć, i poprawy zdrowia swojego i innych. Jest to istota leczenia.

Wyzwanie dla studentów

Cała ta książka to jeden wielki rozdział bardzo długiej historii detektywistycznej, która zaczęła się ponad 100 lat temu. Nikt nie wie, dlaczego nagle rozwinął się w nas guzek, a potem więcej guzków; dlaczego wszystkie z nich rosną i rozprzestrzeniają się niczym pleśń na bochenku chleba. Niniejsza książka opowiada o wykrywaniu jaj i stadiów pasożytów najmniej spodziewanych gatunków w tych guzkach. Wyobraź sobie, że znajdujesz zwinięty nicień, na przykład robaka sercowego, w każdej masie w klatce piersiowej i chłoniaku ziarniczym! Wyobraź sobie, że odkrywasz, że aluminium spaja to wszystko... oraz kolejnego nicienia, Onchocerca, w podobnych masach brzusznych, nazywanych chłoniakami nieziarniczymi.
Możemy wykrywać pasożyty, bakterie i wirusy w wielu miejscach w naszych organizmach, które zawsze uważaliśmy za sterylne! Niektóre z nich powodują raka. Niektóre wywołują problemy zdrowotne, które powszechnie nazywamy chorobami.
Czy jednak może to zrobić lekarz lub naukowiec w laboratorium? Tak! Dla nich praca ta jest jednak mozolna i kosztowna, zajmuje też wiele lat. Ich rezultaty są niewiarygodne, a na powtórzenie trzeba czekać około 10 lat! Opierają się na chemii, immunologii i mikrobiologii – bardzo skomplikowanych i drogich technikach. Metoda elektroniczna opisywana w tej książce zajmuje kilka minut i jest wysoce wiarygodna. Musisz się jednak jej nauczyć, tak samo jak kiedyś musiałeś nauczyć się obsługiwać komputer czy jeździć na rowerze.
Dzisiejsze nauki medyczne nie podchodzą do raka i innych chorób w opisany tu racjonalny sposób, częściowo dlatego, że obejmuje on badanie nowej technologii i koszt starych.
Zamiast tego wykorzystywane są wszystkie środki chemiczne, wypróbowywane jeden po drugim, by sprawdzić, „co mogą zdziałać” przy danej chorobie! Jest to ekstremalnie niewydajne i o wiele bardziej kosztowne. Po 100 latach takich losowych badań nie ma prawie żadnych widocznych rezultatów, podczas gdy prawdziwie detektywistyczna praca mogła dać o wiele lepsze wyniki.
Moje urządzenie detektywistyczne to nowy wynalazek. Jest to obwód elektroniczny, który wykrywa rezonans w podobny sposób do radia. W przypadku radia odległa częstotliwość wytwarzana w studiu dopasowana jest do częstotliwości wytwarzanej przez obwód oscylatora w radiu w domu. Nowe urządzenie wykorzystywane przy tych eksperymentach dopasowuje częstotliwość wytwarzaną w Twoim organizmie z tą powstającą po umieszczeniu obiektu na płytce kondensatora. Mimo że budowa nowego urządzenia jest prosta, sam przyrząd jest o wiele bardziej zaawansowany niż inne. Woltomierz to praktycznie jedyne urządzenie używane do wykonywania pomiarów elektrycznych w organizmie. Badania elektroniczne ludzkiego ciała pozostają daleko w tyle za innymi dziedzinami. Mierzenie napięcia serca dało nam EKG. Pomiar napięcia mózgu zrodził EEG. Istnieje również magnetometr, który wykonuje magnetyczne pomiary ciała. Opisane tu nowo wynalezione urządzenie skanuje w poszukiwaniu dowolnego elementu – obiektu, narządu, środka chemicznego, wirusa, a nawet genu – ponieważ wszystko ma charakterystyczną częstotliwość lub zestaw częstotliwości. Łatwo można wpłynąć na reaktancję pojemnościową i indukcyjność każdej z części ciała. Urządzenie jest tak proste, że nawet chłopcy i dziewczęta mogą je zbudować. Mam nadzieję, że tak się stanie.
Nastoletnie dziewczęta i chłopcy często zostają radioamatorami. Nie wykracza to poza Wasze zdolności. Możecie się także z łatwością nauczyć używania go. Ta nowa technologia poprowadzi Was w tajemniczy świat wnętrza naszych organizmów. Nie jego wyglądu zewnętrznego, ale osobliwych procesów wewnętrznych. Nigdy wcześniej nie dostrzegano ich, nie słyszano ani nie mierzono. Jest to cały wewnętrzny świat czekający na odkrycie. Niezależnie od tego, czy jest to mózg, serce czy skóra, możesz udać się w podróż detektywistyczną, by odkryć, co tam się naprawdę dzieje. Możesz szukać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Dlaczego u Twojego brata lub siostry pojawił się „zły gen”? Dlaczego masz brązową plamkę na twarzy – albo mały czerwony pęcherz na nodze? Czym jest pieg? Dlaczego Twój tato zaczyna łysieć? Dlaczego Twoja babcia odczuwa ból palców u rąk? Są to historie detektywistyczne, które czekają na to, by ktoś je opowiedział – czekają na detektywa, który odczuje pragnienie znalezienia winowajców.
Nazwałam swoje nowe urządzenie synchrometrem. Możesz je zbudować lub kupić. Z całą pewnością najlepiej będzie, jeśli je skonstruujesz. Dzięki temu będziesz wiedział, jak działa, i będziesz mógł rozwiązywać związane z nim problemy w przeciągu kilku minut i bez dodatkowych kosztów.
Wejdziesz do obwodu i będziesz słyszał, jak zmienia się rezystancja wraz z dostrajaniem obwodu do różnych wzorców częstotliwości. Gdy znajdziesz wzorzec pasujący do Ciebie, rezystancja spadnie i przepłynie wysoki prąd. Zmianę rezystancji można usłyszeć. Możesz podsłuchać każdą dotkniętą część ciała. Urządzenie wzmacnia w tym celu sygnał, wykorzystując zwykły niedrogi tranzystor PNP.
Możesz dostroić swój synchrometr do każdego narządu, umieszczając go (narząd) na otwartej płytce kondensatora, nawet same geny. Możesz usłyszeć, jak wirus opryszczki wychodzi z chromosomu. Możesz usłyszeć, jak enzym opuszcza gen. Możesz usłyszeć DNA zajmujące się transkrypcją. Możesz usłyszeć, jak biała krwinka typu CD4 chwyta wirusa HIV. Czy zginie wirus, czy komórka? A może znajdą się w impasie? Do podsłuchania ich walki możesz wykorzystać charakterystyczne oznaki. Wystarczy posłuchać, by uzyskać niewyobrażalne dane.
Możesz nauczyć się nowej matematyki synchrometru i odkryć, że częstotliwości rządzą Twoim organizmem w dość tajemniczy sposób. Być może znajdziesz źródło energii tych częstotliwości. Być może odkryjesz doskonałe antidotum przeciwko każdemu intruzowi w swoim organizmie, stosując tę arytmetykę. Dlaczego Twój organizm dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli te częstotliwości niczym zwykłe sygnały radiowe? Dlaczego wszelkie życie bierze się z życia? Czy tajemnica kryje się w częstotliwościach? Czy można je jedynie przekazać (transmitować), a nie tworzyć? A może powstają w zakątkach naszych mitochondriów? Czy mogą pochodzić z kosmosu? Czy można je zastąpić lub powielić, a przynajmniej załatać, gdy ciało jest chore? Czy możesz znaleźć antidotum na nowe choroby pojawiające się w naszym społeczeństwie, szukając brakujących częstotliwości?
Świat pełen jest zbyt wielu tajemnic, by dało się choćby zadać właściwe pytania. Ci, którzy myślą i badają, zostaną jednak nagrodzeni. Stosowanie chemii było niegdyś niezwykle opłacalne dla biologów. Obecnie jest to jednak powolna i kosztowna ścieżka do prawdy. Metoda elektroniczna da całe mnóstwo wyników badawczych w przeciągu jednego popołudnia. A co najlepsze, możesz sam wykonać wszystkie plany badawcze.
Zachęcam Cię do podjęcia roli detektywa synchrometrowego. Naucz się podstaw elektroniki z podręcznika początkującego radioamatora. Rozejrzyj się za rzeczami przydatnymi przy tym hobby w sklepie Radio Shack. Zobacz, jakie to proste.
Możesz też wyrobić licencję radioamatora, choć nie jest to niezbędne.
Zacznij składać zestawy elektroniczne, budując je od zera. Jest to hobby dla ludzi od 18 do 80 roku życia. Skorzystaj z książki Syncrometer® Science Laboratory Manual, rozpoczynając swój nowy zawód detektywistyczny. Być może uda Ci się rozwinąć tę nową naukę tak, by dało się ją zautomatyzować lub znaleźć dla niej całkowicie nowe zastosowanie.
Koniecznie zapisuj swoją historię detektywistyczną w zeszycie w miarę rozszyfrowywania tajemnic, tak jak ja to zrobiłam.
Gdyby 10 studentów z 10 synchrometrami domowej roboty napisałoby 10 takich historii detektywistycznych, a jeden z nich skontaktowałby się z pozostałymi dziewięcioma, by stworzyć specjalny klub synchrometru dla studentów, NAPRAWDĘ zaczęlibyście ratować naszą planetę!

Pamiętaj, co powiedział odkrywca witaminy C:
Badanie oznacza wyjście w nieznane z nadzieją znalezienia czegoś nowego, co można przynieść do domu. Jeśli z góry wiesz, co będziesz robił, a nawet co tam znajdziesz, nie jest to wcale badanie: to jedynie rodzaj uczciwego zawodu.
Albert Szent-Gyorgyi (1893–1986)
R.S.V.P. – Autorka

Do osoby chorej na raka

Niniejsza książka przeznaczona jest dla całkowicie początkujących.
Nawet jeśli nigdy nie stosowałeś żadnych ziół, nigdy nie używałeś urządzenia bioelektrycznego, nigdy nie brałeś suplementów i nie wiesz nic o homeografii, możesz się ochronić, a nawet doprowadzić do swojego wyzdrowienia z tej straszliwej choroby.
Potrzebujesz jedynie zamiaru wyzdrowienia i zachowania zdrowia. Potrzebna Ci inteligencja, by stosować się do wskazówek, i szczęście, by mieć kochających i wspierających Cię przyjaciół i rodzinę.
Nie jest niekompatybilna z żadną inną metodą, kliniczną czy niekliniczną. W rzeczywistości będzie bardzo przydatna.
Niniejsza książka nie zawiera szczegółowych wyjaśnień przedstawionych tu zaleceń, a jedynie ogólne opisy. Szczegóły znajdziesz w książkach tej autorki: The Cure For All Cancers, The Cure For All Advanced Cancers, The Prevention Of All Cancers oraz Syncrometer® Science Laboratory Manual.
Mimo że książka ta nie jest techniczna, szczegóły mogą być ważne, zwłaszcza jeśli masz zafascynowanych nauką przyjaciół i lekarzy, którzy chcieliby zrozumieć, dlaczego zalecam wprowadzanie określonych zmian i przeprowadzanie pewnych działań. Syncrometer® Science Laboratory Manual omawia zasadnicze procesy naukowe, umożliwiając powtórzenie ich. Istotą nauki jest powtarzalność. Oni, Ty również, mogą chcieć przeanalizować i porównać moją interpretację z innymi.
Ważne jest też, by mieć w perspektywie ostatnie 100 lat leczenia raka. Przeczytanie książek, takich jak The Cancer Cure That Worked i innych, da Ci taką perspektywę.
Czytając te książki, możesz odczuwać frustrację i zastanawiać się, jak to możliwe, że istnieje tak wiele alternatywnych terapii z tak różnymi podejściami, a każda z nich zdaje się twierdzić, że znalazła prawdziwą przyczynę i rozwiązanie nowotworu. Odnotowują zdrowienie pacjentów po usunięciu tej jednej przyczyny. Gdy zaś za chorobę odpowiada łańcuch przyczyn, usunięcie już jednej może być tak pomocne, że wydawać się będzie, że była to ta jedyna. Oczywiście za każdym razem nastąpiła też zmiana diety, wody i miejsca zamieszkania pacjentów. Dziś dopasowujemy te odkrycia do naszego łańcucha, ponieważ opierają się na nauce i doświadczeniu. Przekonanie, że za każdą chorobę odpowiada jedna przyczyna, było z pewnością mylne, mieli je jednak dlatego, że działało! Wielu z nas wciąż odczuwa opłakane skutki tych samych błędnych przekonań. Czytając niniejszą książkę, zadziwisz się złożonością raka. Z łatwością dostrzegam, jak bardzo ważny był wkład każdego wczesnego terapeuty. Każdy z nich pomógł kształtować poglądy moje i innych. Całe swoje życie poświęcili służbie społeczeństwu amerykańskiemu i nauce. Robili to bez budżetu badawczego i bez synchrometru. Często spotykali się z nękaniem i szyderstwami. Należałoby zgromadzić ich pisma dla upamiętnienia prawdziwego znaczenia. Wkład tych osób jest bezcenny.
Odniesienie sukcesu z użyciem metody naturalnej, takiej jak moja i te wcześniejszych terapeutów, jest o wiele ważniejsze niż zwykłe stosowanie metody klinicznej, nawet jeśli metoda kliniczna jest szybsza i nie ingeruje w nasz styl życia. Metoda naturalna daje Ci kontrolę nad Twoim zdrowiem. Sięga do Twojego stylu życia, by pokazać Ci przyczyny chorób – przyczyny, które możesz zlikwidować. Sięga do przyczyn środowiskowych, które należy zmienić. Daje Ci pewność, że nie opierasz się jedynie na obietnicy lekarza, że „wyciął wszystko” w trakcie operacji, oraz jego sugestii, że niemożliwe jest ponowne zachorowanie.
Możesz chcieć połączyć tę metodę naturalną z innymi metodami naturalnymi lub klinicznymi. Metody naturalne nie kolidują z klinicznymi. W rzeczywistości naturalna metoda dodana do standardowej metody klinicznej powinna znacznie podnieść poziom sukcesu leczenia klinicznego. Twój lekarz klinicysta może jednak woleć, byś nie stosował witamin, ziół lub terapii alternatywnych. Na ogół jest to zalecane z pozycji ignorancji. Nie możemy wrzucać do jednego worka wszystkich „witamin” czy „terapii alternatywnych”, tak jakby ich działanie polegało na tym samym. Każda z nich ma swoje indywidualne działanie i musi być indywidualnie oceniana pod kątem Twojej sytuacji. Możesz skopiować stronę z mojej wcześniejszej książki, The Cure For All Advanced Cancers, zawierającą cytowane źródła omawiające kwestię przyjmowania witamin, a nawet dostarczyć kopię artykułu badawczego. Twój onkolog powinien docenić ten gest. Posiadając nową wiedzę, będzie miał lepszą pozycję naukową od swoich kolegów, zwłaszcza po tym, jak wyzdrowiejesz.
Jednym z głównych celów tej książki jest rozprzestrzenianie nowej wiedzy na temat profilaktyki raka wśród tak wielu nowych osób, jak jest to możliwe, oraz dosięgnięcie do ludzi bez dostępu do naturalnej opieki zdrowotnej i nagromadzonej już istniejącej wiedzy związanej ze zdrowiem. Obejmuje ona tysiące lat! Muszą usłyszeć dobrą wiadomość, dowiedzieć się, że znaleziono prawdziwe przyczyny raka, mimo że nie zostały opublikowane w zwykłych czasopismach naukowych. Takie publikacje muszą poczekać do czasu powrotu tego tematu do krainy nauki, a nie emocji i gospodarki. Ludzie muszą usłyszeć, że opracowano formułę profilaktyki i leczenia, która jest dostępna i znajduje się w zasięgu ich możliwości i finansów. Formuły te zachęcają do innowacji; są otwarte na dokonywanie zmian wraz z gromadzeniem doświadczenia.
Odkrycia opisane w tej książce stanowią naukową podstawę dla wyleczenia – w rzeczywistości więcej nawet niż wyleczenia. Do osiągnięcia celu prowadzi zawsze więcej niż jedna droga.
Skoro więc istnieje naukowa ścieżka, którą ma podążać zdrowie, oraz urządzenie do monitorowania tego, zdrowie powinno stać się rzeczywistością dla całości społeczeństwa. Możemy odłożyć nowotwór „na półkę”, obok szkorbutu. Jedynie dosięgnięcie do chorych na całym świecie pozwoli to osiągnąć.

WYBIERANIE PROGRAMU DLA SIEBIE

Początki nowotworu

Jeśli już teraz masz początki nowotworu, mały guz mniejszy od szklanej kulki, możliwe, że uda Ci się go pozbyć, stosując prosty program przedstawiony w pierwszej książce The Cure For All Cancers. Wielu pacjentom to wystarczyło. Wspomniany program polegał jednak tylko na zatrzymaniu złośliwej części guza. Później przystępowaliśmy do programu gruntownego oczyszczania stylu życia. Twoje zęby, dieta, dom i produkty do ciała czyszczono dokładnie z rzeczy, które obciążały układ odpornościowy. Później Twoja własna odporność wracała, by usunąć guza bez pomocy klinicznej. Zalecano Ci regularne stosowanie Programu Zachowawczego zabijającego pasożyty i utrzymanie w czystości swojego otoczenia. Tak było w roku 1993.
Jeśli miałeś kiedyś początki nowotworu i guzy zniknęły bez użycia bardziej drastycznej metody klinicznej, wiesz, że postąpiłeś słusznie. Mimo to musisz pamiętać, że ZOSTAŁEŚ WYBRANY ZA CEL. Zostałeś wybrany za cel ataku określonego pasożyta, określonej bakterii i określonego wirusa, jak to wkrótce zauważysz. Nikt z nas nie znał konkretnego pierwiastka promieniotwórczego, polonu lub jego partnerów tworzących kompleks nowotworowy lub grupę wywołującą raka. Układ odpornościowy ocalił Cię pomimo tego, że nie zrobiłeś wielu ważnych rzeczy. Jest to magiczna (wciąż nierozumiana) moc układu immunologicznego. Jeśli jednak zostałeś raz wybrany za cel, nie da się tego cofnąć. Aby bezpiecznie przeżyć więcej niż pięć lat i mieć NORMALNĄ długość życia, będziesz zawsze musiał zabijać regularnie byłych intruzów i chronić swój układ odpornościowy. Możliwe, że nie zrobiłeś nic odnośnie do swoich produktów dentystycznych, zaopatrzenia w wodę czy domowego promieniowania. Na szczęściu nie można jednak polegać. Nie jest to bezpieczny sposób życia. Powinieneś wprowadzić nową ścieżkę profilaktyczną opisaną w niniejszej książce.
Jeśli potrzebowałeś już wcześniej pomocy lekarzy klinicznych, masz nawet mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będziesz nadal pił skażoną polonem wodę, nowotwór znajdzie dla siebie nowy narząd. Wykorzystaj wszystkie porady z tej książki, by zapobiec nawrotom.
Rak wraca, ponieważ jest chorobą ogólnoustrojową wywoływaną przez łańcuch zdarzeń, który do tej pory nas unikał. Można go porównać do pleśni rozwijającej się w bochenku chleba lub termitów atakujących dom. Same nigdy nie znikną. Gdy je dostrzegasz, początki dawno już minęły i jest niemal zbyt późno. Zagrożone są cały bochenek i cały dom, a nie tylko miejsce, w którym wykryłeś problem. Może się wydawać, że zniszczenie narządu i organizmu zachodzące przy nowotworach zostało zatrzymane. Rak mógł się jednak przenieść gdzie indziej lub najzwyczajniej mieć „gorszy dzień”. Chorobie nigdy nie można zaufać, nawet jeśli chirurg powie Ci, że „wyciął wszystko”. Nawrót zostanie dostrzeżony dopiero, gdy wejdzie w stadium zaawansowane. Jak najszybciej wdróż program profilaktyczny, nim rak znów się pojawi.
Jeśli wybrałeś program dla początkujących z książki The Cure For All Cancers, koniecznie dodaj opisany tu program prewencyjny. Jest to nowe odkrycie. Nigdy wcześniej nie istniał sposób na niezawodne zapobieganie nowotworom.
Koniecznie ustal dla siebie limity czasu i przeprowadzaj obiektywne badania, na przykład markery nowotworowe i skany. Dzięki temu będziesz wiedział z całą pewnością, w jakim stopniu wybrany program jest skuteczny w Twoim przypadku. Jeśli to możliwe, unikaj promieniowania rentgenowskiego – jest zbyt wyniszczające. Tam, gdzie jest to możliwe, stosuj w zamian ultrasonografię. Jeśli rentgen jest niezbędny, stosuj jak najmniejszą liczbę naświetlań: kilka, a nie kilkadziesiąt. W wypadku tomografii unikaj wstrzykiwania barwników, lantanowców (np. gadolinu) lub radio¬aktywności (np. technetu) mających „rozświetlić” Cię na negatywie. Stosowanie jeszcze większej ilości promieniowania nie ma żadnego sensu, nawet jeśli nie jest to promieniowanie alfa (najbardziej szkodliwe), gdy to promieniowanie leży u podłoża całej choroby! Przemysł tomograficzny żyje własnym życiem, nie dbając o Twoje. Z całą pewnością ułatwia to dostrzeżenie szczegółów, jednak drobne szczegóły rzadko się liczą. Znajdź skłonnego do współpracy lekarza z konserwatywnymi, mniej inwazyjnymi metodami i realistycznym podejściem do leczenia. W innych krajach (w Europie) możesz sam zamówić takie badania. Zdrowiu społeczeństwa lepiej służy taka wolność, bez dodatkowego płacenia „pośrednikom” za skierowania, gdy nie jest to potrzebne.

Zaawansowane nowotwory

Jeśli wystąpił u Ciebie nawrót raka lub guz pojawił się w drugim organie, powinieneś uznać swój nowotwór za zaawansowany.
Nie jest to tak przygnębiające i ciężkie do przetrawienia, gdy wiesz, że wciąż możesz sam się go pozbyć. Stan „zaprzeczenia” nie jest jednak taki zły. Niech pobudzi Cię do dwóch działań:
1.    Pozbądź się nowo odkrytego kompleksu nowotworowego z wody, żywności i zębów.
2.    Zabij pasożyta Fasciolopsis buski.
Porównaj się do bochenka chleba z drugim widocznym zazielenieniem. Musisz chwycić ten bochenek i natychmiast go umyć, jeśli jest dla Ciebie ważny, a potem umieścić w zamrażarce. Nie masz czasu do stracenia. Choć tego nie chciałeś, przystąpiłeś do wyścigu. Jest to wyścig między rakiem a wyleczeniem. Pozbycie się guza dowolnymi sposobami NIE jest odpowiedzią. To, jak pozbyć się polonu i pasożyta, JEST odpowiedzią. Dowiesz się tego z tej książki. Oczywiście musisz zobaczyć, jak guzy kurczą się i znikają, musi do tego jednak dojść w wyniku usunięcia wszelkiej radioaktywności z organizmu. Nie omawiałam tego we wcześniejszych książkach, ponieważ nie znałam wówczas prawdziwego karcynogenu. Znalazłam jedynie powodujący raka środek dezynfekujący wodę, wybielacz chlorowy (Pisząc o wybielaczu chlorowym, autorka ma na myśli wybielacz typu Chlorox na bazie podchlorynu sodu (przyp. tłum.). Nowotwory są niezwykle zwodnicze. Rzadko można je dostrzec, poczuć lub zdiagnozować, nim będzie zbyt późno. Oczywiście synchrometr wykrywa je na długo przed tym.
Aby w pełni opanować zaawansowany nowotwór, musisz usunąć kompleks nowotworowy ze swojego organizmu i zębów. Obecnie możesz SAMODZIELNIE sprawdzić cały swój organizm pod kątem pozostałych guzów synchrometrem, bez potrzeby wykonywania prześwietleń, rezonansu magnetycznego albo innych odmian skanów klinicznych. Liczba suplementów jest teraz ograniczona, zastępują je bowiem „zapping płytkowy” i „przyjmowanie kropli”. Możliwe jest obecnie zidentyfikowanie radioaktywnych plomb i wyrwanie konkretnych zębów przy wymianie nieradioaktywnych wypełnień bez wyrywania.
Raz jeszcze, ustal sobie limity czasowe przy wykonywaniu badań i tomografii. Możliwe, że uda Ci się znaleźć skłonnego do współpracy terapeutę, który przepisze je i zinterpretuje. Możliwe, że uda Ci się znaleźć testera synchrometru, który określi Twój stan. Najlepiej jednak samemu się monitorować. Z łatwością dostrzeżesz kurczenie się guzów i obniżony poziom markerów nowotworowych. Do znalezienia i wykorzenienia nawet najmniejszych początków zmiany złośliwej niezbędna jest umiejętność stosowania synchrometru.
W bardziej nowoczesnych krajach możesz sam zamówić testy i tomografię dla siebie. Możliwe, że będziesz musiał tam się udać, by uratować swoje życie. Do rezultatów podchodź uczciwie, ale krytycznie. Jeśli nie dają dowodu robienia postępów, musisz coś zmienić. Najłatwiej jest wybrać poprawę zgodności, nim będzie zbyt późno. Nie lekceważ opcji klinicznych i innych metod alternatywnych. Zapoznaj się z nimi, by wybrać najmądrzejszą ścieżkę.
Z całym tym realizmem w jednej dłoni i optymizmem w drugiej masz najlepszą szansę dołączyć do szeregów osób, które wyleczyły się z zaawansowanych nowotworów.
Tempo jest ważne. Możesz ruszyć do działania, musisz jednak w pełni wykonać program. Nie łudź się, że „zakończyłeś program”, jeśli opuściłeś jedną z jego części lub zdecydowałeś się na inny sposób leczenia dentystycznego lub wodę.
Przeprowadzany w całości Dwutygodniowy Program odnosi sukces w 100% przypadków. W rzeczywistości można realistycznie stwierdzić, że z całą pewnością odniesiesz sukces, jeśli zrobisz to wszystko. W przeszłości pozostawali ci, którzy byli tak chorzy, że potrzebowali cotygodniowo transfuzji, drenowania lub odsączania, oraz ci, którzy cierpieli już na żółtaczkę lub niewydolność nerek. Obecnie nawet ich można uratować z pomocą „doraźnego” testowania synchrometrem i leczenia homeograficznego. Jest to doskonale dostosowane do nagłych wypadków.
We wcześniejszych książkach znajdziesz nadzwyczaj pomocne zalecenia. Wyjaśnienia techniczne przedstawione we wcześniejszych książkach będą też użyteczne dla terapeutów. W dziale Źródła niniejszej książki podaję, gdzie znajdziesz potrzebne rzeczy. Proszę, stosuj się do zalecenia używania jedynie rzeczy wymienionych w Żródłach, ponieważ ich jakość została osobiście zbadana. W przyszłości takie rzeczy będą odpowiednio oznaczone, co ułatwi ich rozpoznanie.
Możesz kopiować strony z mojej książki dla siebie i swoich przyjaciół (nie do użytku komercyjnego). Pamiętaj, że wszystkie nowe dane odkryto przy użyciu synchrometru. Możesz je sam zweryfikować, używając Syncrometer® Science Laboratory Manual.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz