TYTUŁ: Powrót do natury

AUTOR: Grażyna Balkan

WYDAWCA: Enso Electronics, Warszawa 2021

ISBN: 978-83-64769-22-1

ILOŚĆ STRON: 202

OPRAWA: miękka, klejona

CENA SUGEROWANA: 39,00 zł brutto

Książka ta zawiera szeroką wiedzę o żywiołach i cyklicznych zmianach w przyrodzie, które już w starożytności były wykorzystywane do uzdrawiania człowieka przez naturalistów. Wiedza ta stała się podstawą do powstania takich dziedzin jak medycyna chińska, helioterapia, chromoterapia, wodolecznictwo, tlenoterapia, naturopatia, terapie częstotliwościami i inne, które tutaj zostały opisane.

Hipokrates uważał, że człowiek powinien być traktowany jako jedność z przyrodą i w związku z tym wykorzystywać żywioły do swego uzdrawiania.

Książka ta zawiera szeroką wiedzę o żywiołach i cyklicznych zmianach w przyrodzie, które już w starożytności były wykorzystywane do uzdrawiania człowieka przez naturalistów. Wiedza ta stała się podstawą do powstania takich dziedzin jak medycyna chińska, helioterapia, chromoterapia, wodolecznictwo, tlenoterapia, naturopatia, terapie częstotliwościami i inne, które tutaj zostały opisane.
Człowiek jako cząstka kosmosu i ziemskiej materii jest zależny od istniejących prawidłowości jego otoczenia i reaguje na nie. Organy w ludzkim ciele funkcjonują dokładnie według cyklicznych procesów i mogą zostać wytrącone z równowagi lub zniszczone przez konsumowany pokarm, emocje lub wpływ środowiska. Każda choroba zaczyna się od zaburzeń rytmu w organizmie.
Wiele chorób bierze początek z zaburzenia energii Qi a ich częstym komponentem jest dysharmonia emocjonalna. Zaburzenie fizyczne zaczyna nasilać zaburzenie na poziomie psychiczno-umysłowym i na odwrót. Ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa styl życia i jakość odżywiania. Jeśli będziemy prowadzić je zgodnie z naturą będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem, kondycją i przedłużymy sobie życie. Wskazówki w tym kierunku są w tej książce zawarte.
Żywe organizmy wyposażone są w mechanizmy detoksykacyjne i za ich pomocą starają się usunąć trucizny. Odciążanie i stabilizacja organizmu zawsze uaktywnia leczenie a tym samym sprzyja zdrowiu. Wszystko, co zostało dane człowiekowi przez przyrodę, jest wspaniałym lekarstwem i najlepszym sposobem odzyskania zdrowia. Ta książka pokaże ci drogę ku zdrowiu naturalnymi metodami i środkami .  Wszystkie żywioły możemy wykorzystywać dla zachowania naszego zdrowia pod warunkiem, że będą one używane w normie i w formie czystej, czyli takiej jakiej zostały stworzone przez naturę.
Poprzez tą książkę rozpocznij swoją podróż ku lepszej przyszłości.

 

GRAŻYNA BALKAN

Naturopata,  specjalizacja elektropunktura,  ziołolecznictwo,  biorezonans,  vegatest, informoterapia. Pasjonatka historii starożytnej i archeologii. Studiowała w Stambule archeologię na prywatnej Akademii. Obecnie udziela  się  w  swym zawodzie pomagając w ośrodkach naturalnych terapii w Stambule.

 

SPIS TREŚCI:

Od Autora    3
• PRAWO NIEBA I TAO    7
• POWIĄZANIA CZŁOWIEKA Z NIEBEM    19
• ŚWIATŁO SŁONECZNE    25
• ŚWIATŁOTERAPIA    31
• ROLA BIOREZONANSU    33
• PRZEMIANY PIĘCIU ŻYWIOŁÓW W PRZYRODZIE    39
• ŻYWIOŁY I 5 ELEMENTÓW    41
• ŻYWIOŁY I ELEMENTY - OGIEŃ    47
• SERCE ELEMENT OGNIA ŻYCIA    49
• DIETA W CHOROBACH SERCA    55
• TRZY BOSKIE SKARBY    57
• KOLORY I CHROMOTERAPIA    59
◆ AURA    65
• ŹRÓDŁA ŚWIATŁA    69
• ENERGIE PIERWOTNE    71
• ROLA CIEPŁA I TEMPERATURY    73
• WODOLECZNICTWO    77
• TERAPIA SAUNOWA    79
• ŻYWIOŁ WODY    83
• WODA ŹRÓDŁO ŻYCIA    87
• BOSKI PIERWIASTEK KRZEM    91
• ZBAWIENNA ROLA ŻOŁĄDKA     93
• ŻYWIOŁ ZIEMI - ŚLEDZIONA I TRZUSTKA    99
• PATOGENY POKARMOWE    107
◆ SMAK POKARMU    108

• DYSHARMONIA KLIMATU    111
• ŻYWIOŁ POWIETRZE I ZMIANY KLIMATYCZNE .............. 113
• POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCE Z        PRZEZIĘBIEŃ .................................................................................. 115
• ZABURZENIA SPOWODOWANE WIATREM    121
• POWIETRZE I TLEN    123
◆ OZON    130
• DROGA PATOGENU    133
• JAK ZACHOWAĆ ZDROWIE     ........................ 135
• CHOROBY SEZONOWE    139

◆ DROGA PATOGENU     139
◆ URAZY     142
◆ DROGA PATOGENU     144
Na jakiej zasadzie z niedoboru Yin powstaje gorąco?    146
W jaki sposób nadmiar Yin wywołuje wewnętrzne zimno?    146
◆ LOKALIZACJA ZABURZENIA    147
• WPŁYW CZYNNIKÓW PATOGENNYCH NA ZDROWIE    149
• WPŁYW KSIĘŻYCA NA CIAŁO FIZYCZNE    153
◆ PIELĘGNACJA CIAŁA W DNIACH BLIŹNIĄT    155
◆ WPŁYW ZNAKU RAKA NA PIERSI    156
◆ PIĘKNE WŁOSY I ZNAK LWA    157
◆ PANNA    158
◆ WAGA    159
◆ SKORPION    160
◆ STRZELEC    161
◆ KOZIOROŻEC    161
◆ WODNIK    162
◆ RYBY    163
• SEN I DEPRESJA    167
• SEN I HORMONY    171
• ZMĘCZENIE    177
• BLOKADY ENERGETYCZNE    179
• ELEMENT DRZEWA - WĄTROBA    181
• DETOKSYKACJA     183
• NAPRAWA ZEPSUTEGO     189
ZAKOŃCZENIE    193
O AUTORCE ..................................................................................... 195
BIBLIOGRAFIA     197

Termografia medyczna

Holistyczna i bezinwazyjna ogólna diagnoza zdrowia. 

Metoda podobna jest do pomiaru temperatury zwykłym termometrem. W tym wypadku kamera termowizyjna wykonuje pomiar temperatury w każdym punkcie ciała, co dwa milimetry. 

Więcej

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Copyright © 2009-2018 Enso Electronics, Wszelkie prawa zastrzeżone

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz