TYTUŁ: Leczenie chorób przewlekłych i onkologicznych. TOM 5 Metody znachorów ludowych: doświadczenie uzdrowicieli rosyjskich i zagranicznych.

AUTOR: dr n. med. Olga I. Jelisejewa

WYDAWCA: Enso Electronics, Warszawa 2013

SERIA: Poradnik eksperta EAV

ISBN:  978-83-936500-2-6

ILOŚĆ STRON: 158

OPRAWA: miękka, klejona

CENA SUGEROWANA: 29 zł brutto

Piąta część książki doktor O.I. Jelisejewej poświęcona jest najlepszym autorskim metodom walki z nowotworami i innymi ciężkimi chorobami. Wśród twórców tych metod są dobrze znane czytelnikom nazwiska – Nishi, Breuss, Shelton, Szewczenko, Dorogow i mniej znane, takie jak Todik, Clark, Gerson, Kaczugin, Hamer.

Piąta część książki doktor O.I. Jelisejewej poświęcona jest najlepszym autorskim metodom walki z nowotworami i innymi ciężkimi chorobami. Wśród twórców tych metod są dobrze znane czytelnikom nazwiska – Nishi, Breuss, Shelton, Szewczenko, Dorogow i mniej znane, takie jak Todik, Clark, Gerson, Kaczugin, Hamer.
Jakie działanie na organizm mają zioła przeciwnowotorowe?
Jak leczyć się naftą i preparatami na jej bazie?
Czym są lecznicze głodówki i na czym polega ich efekt leczniczy?
Jaką dietę przeciwrakową wybrać?
Jak działa na organizm mieszanka wódki z olejem roślinnym?
Jakie są psychologiczne przyczyny powstawania choroby i jak sobie z nimi poradzić?
Otrzymasz odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz będziesz mógł wybrać dla siebie optymalne leczenie.
W książce przedstawiono schematy samodzielnego leczenia chorób onkologicznych i cykl terapii proponowany w Centrum Jelisejewej.

Spis treści

Przedmowa 5
Metoda M. P. Todika 7
Zielone orzechy włoskie w nafcie 7
Preparat Todikamp 9
Leczenie nowotworów złośliwych 14
Metoda Huldy Clark 21
Pasożytnicza natura raka 21
Środki antypasożytnicze 22
Otoczka z orzecha włoskiego 23
Piołun 24
Goździk 24
Antyhelmintyczne środki roślinne 25
Bylica cytwarowa (bylica glistnik, cytwar) 25
Wrotycz 25
Nasiona dyni 25
Cebula 27
Czosnek 27
Inne środki antyhelmintyczne 28
Metoda Katsuzo Nishiego 29
Czynniki ryzyka 29
Zasady leczenia raka 30
Sześć zasad zdrowia 33
Pierwsza zasada zdrowia: twarde posłanie 33
Druga zasada zdrowia: twarda poduszka 36
Trzecia zasada zdrowia: ćwiczenie „złota rybka” 37
Czwarta zasada zdrowia: ćwiczenia dla kapilar 40
Piąta zasada zdrowia: ćwiczenie „składanie stóp i dłoni” 41
Szósta zasada zdrowia: ćwiczenie dla pleców i brzucha 43

Metoda Rudolfa Breussa 47
Głodówka na sokach 47
Napar z szałwii 48
Herbata nerkowa 49
Wyciąg z bodziszka 49
Wypowiedzi pacjentów Rudolfa Breussa 49
Metoda Sheltona 53
Tryb samoregeneracji 53
36 godzin głodówki 55
Leczniczy chleb 57
Metoda Gersona 59
Cztery podstawowe zasady 59
O tym, z czego nie wolno korzystać 59
O zakazach żywnościowych 59
O piciu 60
O diecie leczniczej 60
Świeże soki 60
Zielone soki 61
Kiełki 61
Intensywne oczyszczanie jelit 62
Lewatywa z kawy 62
Lewatywa rumiankowa 63
Lewatywa z olejem rycynowym 63
Lewatywy z soków 63
Tryb chorego na nowotwór 64
Metoda A. Kaczugina 67
Energetyczne podejście do leczenia raka 67
Terapia przechwytem neutronów 68
Związek pomiędzy neuronami i grzybami 69
Metoda Hamera 71
Teoria kodu konfliktu 71
Lokalizacja nowotworu i charakter konfliktu 71
Metoda Simontona 73
Pozytywne nastawienie jako podstawa leczenia 73
Seanse psychologiczne 74
Antyseptyczny stymulator Dorogowa 75
Preparat ASD 75
Metoda Szewczenki 81
Wódka z olejem roślinnym 81
Zalety mieszanki 83
Ostrzeżenie 84
O leczeniu mieszanką 84
O stosowaniu innych lekarstw, zabiegów i metod leczenia 84
O żywieniu 86
Możliwe reakcje na mieszankę 87
Metoda Szewczenki w praktyce naszego ośrodka 89
Metoda Moermana 93
Dieta antyrakowa 93
Właściwości najważniejszych witamin i minerałów 97
Witaminy 97
Mikroelementy 99
Zastosowanie witamin i minerałów 100
Dieta 103
Produkty zabronione 105
Produkty żywnościowe w terapii raka 107
Leczenie burakiem ćwikłowym (na podstawie materiałów
dr. n. med. A. Ferenziego) 107
Leczenie pomidorami 111
Niezastąpiony likopen 112
Leczenie cytrusami 113
Kwas cytrynowy 113
Lecznicze grejpfruty 116
Co i jak leczyć? 117
Oczyszczanie cytrusami 121
Oczyszczanie organizmu z toksyn i odpadów 125
Oczyszczanie jamy ustnej 125
Oczyszczanie jelita grubego 126
Oczyszczenie układu naczyniowego 127
Wywar z igliwia 127
Niebieski jod 127
Oczyszczanie nerek 128
Metoda L. Kim 128
Metoda Huldy Clark 129
Siemię lniane 130
Zestaw ziół 130
Wywar z owsa 131
Praktyczne zalecenia dotyczące
stosowania opisanych metod 133
Modlitwa o wybaczenie grzechów przodków i krewnych 146

Wielki luminarz medycyny Iwan Pawłow podczas jednego ze swych wykładów powiedział: „Fakty to powietrze dla naukowca”.
Razem z doktorem nauk medycznych inżynierem i badaczką E. W. Aleksejewą prowadziłyśmy analizy krwi i obserwowałyśmy, jak zmienia się obraz erytrocytów pod wpływem ziół przeciwrakowych, a w szczególności tojadu i szczwołu plamistego. U chorych onkologicznie i ciężko chorych na choroby przewlekłe pierwotnie obraz ten przedstawiał żałosny widok: erytrocyty były sklejone (adhezja) i skupione w jedną masę (agregacja), jak to ukazano na rysunku 1 i 3.
Pod wpływem ziół i dzięki specjalnym metodom leczenia, o których będzie mowa w niniejszej książce, obraz erytrocytów gwałtownie się zmieniał. Erytrocyty odbudowywały się i ożywały (rysunek 2 i 4).
Energodyspersyjna przystawka do elektronowego mikroskopu rastrowego pozwoliła Aleksejewej ustalić, że w rezultacie działania leczniczych ziół poprawia się i regeneruje chemiczny skład plazmy krwi. Normalizacja plazmy sprzyjała odbudowie erytrocytów we krwi.

 Wyjaśniono też, że adhezję i agregację erytrocytów we krwi wywołują patologiczne elementy rozwijające się we krwi (rysunek 5). Podczas długotrwałego zażywania ziół leczniczych i leczenia według opisanych metod dochodzi do ich stopniowego zniszczenia (rysunek 6).
Podczas badania pacjentów z zaniedbanymi chorobami odkryto bardzo silne zmiany patologiczne i tak wiele patologicznych elementów we krwi, że przy leczeniu ich szybkiemu rozpadowi często towarzyszyła wyraźna intoksykacja. Dlatego aby uniknąć intoksykacji, do schematu leczenia należy włączać metody oczyszczające, dodatkowe metody leczenia i dietę zapobiegającą komfortowemu bytowaniu i rozmnażaniu się chorobotwórczych oraz rakowych obcych elementów.

Rysunek 5. W plazmie krwi obserwuje się wiele patologicznych elementów i pojedyncze zdrowe erytrocyty (nowotwór w III stadium). Rysunek 6. Częściowe rozpuszczenie elementów patologicznych w plazmie krwi i częściowa regeneracja erytrocytów.

W niniejszej książce dokładnie wyłożę, jakie programy należy przeprowadzić.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz