Testowanie elektrodermalne

Metoda pomiarów elektrodermalnych (EDT) wykorzystuje tzw. strefy Heada. W 1896 roku, Head jako pierwszy, opierając się na podstawie własnych badań, wyznaczył na ciele mapę obszarów i pasów powiązanych z narządami wewnętrznymi. Każdy bodziec bólowy, który powiązany jest z chorym narządem wewnętrznym, przebiega przez włókna układu nerwowego autonomicznego i somatycznego. Powiązania zachodzące pomiędzy tymi dwoma układami tłumaczą możliwości rzutowania bólów trzewnych na skórę.W przypadku chorób poszczególnych narządów wewnętrznych konkretne odcinki skóry (zwane dermatomami) wykazują wysoką i szczególną wrażliwość na bodźce zewnętrzne. Strefy Heada charakteryzują się przeczulicą, nadwrażliwością czuciową. Wszystkie bóle pojawiające się w okolicach tych stref zazwyczaj są spowodowane zmianami o podłożu patologicznym w skórze, zmianami pni nerwowych które zaopatrują w receptory czuciowe albo chorobami narządu wewnętrznego. W obrębie stref Heada można zaobserwować objawy takie jak wzmożone napięcie skórne, pojawiające się zgrubienia lub nabrzmienia, a także zaburzenia ukrwienia. Testowanie metodą segmentarną znajduje się w urządzeniu AM Scan Ekspress oraz pełnej wersji urządzenia AM Scan EVBS.

Uzyskasz go po ukończeniu 3 stopniowego szkolenia z elektropunktury. Czyli po kursach z metody Volla, Vega testu i Informoterapii. Następnie otrzymasz pytania egzaminacyjne do samodzielnego przygotowania, ale na podstawie materiałów przekazanych na poszczególnych szkoleniach. Pytania dotyczą formy pisemnej i praktycznej egzaminu. Egzamin odbywa się dwa razy do roku. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz specjalizację pt."Akupunkturzysta metodą Volla". Od tej pory będzie można posługiwać się metodami EAV zgodnie z literą prawa.

INNE URZĄDZENIA

Urządzenia do analizy elektropunkturowej - to seria AM Scan - AM Scan E, VS, EVBS. Urządzenia do terapii BRT - to Blaster, Sweeper, Partner, Brt Assistant, Biovet (dla zwierząt). Urządzenia do tworzenia preparatów informacyjnych - to Replikator oraz Brt Assistant. WYBIERZ URZĄDZENIE DLA SIEBIE I RODZINY

 • BioVet
  BioVet
 • Sweeper
  Sweeper
 • Reprinter
  Reprinter
 • Blaster
  Blaster
 • AM Scan E
  AM Scan E
 • Partner
  Partner

Termografia medyczna

Holistyczna i bezinwazyjna ogólna diagnoza zdrowia. 

Metoda podobna jest do pomiaru temperatury zwykłym termometrem. W tym wypadku kamera termowizyjna wykonuje pomiar temperatury w każdym punkcie ciała, co dwa milimetry. 

Więcej

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej