Terapia informacyjna

Informoterapia, to terapia informacją.

Co to jest informacja? Informacja jest niematerialna, nie można jej dotknąć, ale informacje można poznać, gromadzić, przenosić, coś zmieniać z jej pomocą. To nie jest substancja, ale informacja może zmieniać substancję.Informacja, to pewna ilość energii, która może na coś wpływać, coś zmienić, bądź coś stworzyć. Do przekazu informacji potrzebne są dwa systemy: źródło informacji i odbiornik informacji. Najbardziej wrażliwymi odbiornikami informacji są żywe, biologiczne układy systemu, ponieważ składają się z molekuł białka a molekuły białka potrafią zmieniać swoje struktury w związku z jakimś zewnętrznym czynnikiem.

W organizmie informacja może być przedstawiona w postaci elektrycznego sygnału, w postaci chemicznej koncentracji substancji, w postaci mechanicznej. W odbiorze informacji organizm nie myli się. Ponieważ informacja ma swoje fundamentalne właściwości. To możliwość przechowywania, przekazywania i kodowania informacji. Na dzień dzisiejszy naukowo udowodnione jest, że uniwersalnym językiem przekazu informacji są różne pola. Pole elektromagnetyczne, geopatyczne, pola które łączą się, krzyżują między sobą i powodują zachwianie przestrzeni. Atom, molekuła, urządzenia elektryczne, wszystko to ma swoje pole siłowe.

Akademik Gurbicz twierdzi, że w naszym organizmie jest źródło energetycznych pól siłowych – to białko i chromosomy – które dziedziczymy. Naukowiec i biolog z Rosji Goriajew udowodnił, że cała informacja znajduje się w organizmie w postaci energetycznych pól siłowych. Te pola siłowe zapisują się i kodują w organizmie. Udowodniono, że bardzo małe koncentracje substancji przestają istnieć w postaci chemicznej, materialnej a przybierają postać pola. Wówczas molekuły promieniują. Nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu między molekułą a impulsami nerwowymi. Molekuły , które promieniują to pole elektromagnetyczne pola siłowe i w ten sposób rozprzestrzeniają informacje po organizmie bezkontaktowo z szybkością światła w stopniu 9. Terapią informacyjną jest homeopatia, kwiaty Bacha czy substancje Andreasa Korte. Na nośniku przekazują informacje, które organizm odbiera, przyswaja i rozpoczyna proces uzdrawiania. Rozwój terapii informacyjnej rozwija ukraiński naukowiec Zenon Skrypniuk.   

 

Uzyskasz go po ukończeniu 3 stopniowego szkolenia z elektropunktury. Czyli po kursach z metody Volla, Vega testu i Informoterapii. Następnie otrzymasz pytania egzaminacyjne do samodzielnego przygotowania, ale na podstawie materiałów przekazanych na poszczególnych szkoleniach. Pytania dotyczą formy pisemnej i praktycznej egzaminu. Egzamin odbywa się dwa razy do roku. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz specjalizację pt."Akupunkturzysta metodą Volla". Od tej pory będzie można posługiwać się metodami EAV zgodnie z literą prawa.

INNE URZĄDZENIA

Urządzenia do analizy elektropunkturowej - to seria AM Scan - AM Scan E, VS, EVBS. Urządzenia do terapii BRT - to Blaster, Sweeper, Partner, Brt Assistant, Biovet (dla zwierząt). Urządzenia do tworzenia preparatów informacyjnych - to Replikator oraz Brt Assistant. WYBIERZ URZĄDZENIE DLA SIEBIE I RODZINY

 • BioVet
  BioVet
 • Sweeper
  Sweeper
 • Reprinter
  Reprinter
 • Blaster
  Blaster
 • AM Scan E
  AM Scan E
 • Partner
  Partner

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz