W dniu 21 października 2005 r. weszła w życie ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ang. WEEE) z 29 lipca 2005 r., która wdraża unijną dyrektywę 2002/96/EC w Polsce.

Ustawa określa zasady postępowania z zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

 

Zgodnie z ustawą, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) prowadzi rejestr firm wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz firm zbierających zużyty sprzęt. W rejestrze GIOŚ firmie ENSO Electronics nadano numer E0011553W.

 

Decyzja o nadaniu numeru rejestrowego

Wprowadzający sprzęt na rynek zobowiązany jest do umieszczenia na urządzeniu lub w instrukcji obsługii znaku "przekreślonego kosza na śmieci", masy sprzętu oraz informacji dotyczącej zakazu umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Co to oznacza dla Ciebie?

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym narzuca na użytkowników obowiązek selektywnej zbiórki tego sprzętu, dlatego ENSO Electronics nieodpłatnie przyjmuje od swoich Klientów zużyty sprzęt, który powstał z urządzeń wprowadzonych na rynek po 13 sierpnia 2005 r.

W przypadku urządzeń wprowadzonych na rynek przed 13 sierpnia 2005 r., powstały z nich zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w sytuacji, gdy Klient zakupi nowe urządzenie firmy ENSO Electronics tego samego rodzaju.

Gdzie oddać zużyty sprzęt?

 

 
Firma ENSO Electronics Sp. z o.o. zawarła umowę z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO S.A. o przejęciu obowiązków od wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz