Możliwości oprogramowania:

Określenie funkcjonalnego stanu organów i systemów, powiązanych z biologicznie aktywnymi punktami.

 

Stwierdzenie etiologii (przyczyny), za pomocą dostępnych nozodów testujących, organopreparatów itp.
Porównanie wyników pomiaru
Stworzenie sprawozdań i możliwość wydruku
Automatyczne sterowanie selektorem

Baza danych pacjentów:

za pomocą bazy pacjentów otrzymasz szybki dostęp do każdego z przeprowadzonych wcześniejszych seansów zachowanych w pamięci programu.
Oprócz danych o stanie organizmu są przechowywane również dane personalne każdego pacjenta
Pracując z bazą można dodawać, edytować i usuwać każdy zapis.
W programie istnieje możliwość pracy przez kilka użytkowników. Każdy ma swoją bazę pacjentów chronioną hasłem. Jest to wygodne dla większych gabinetów.

Porównanie wyników pomiaru

Po kilku pomiarach pojawi się możliwość przeprowadzenia porównania pomiarów.

Koordynuje pracę recepcji
- organizuje kartoteki pacjentów, które zapisują dane, oznaczają datę wizyty, historię choroby, zapisuje wyniki pomiarów. (w nowej wersji programu).

Sprawozdanie w trybie scanning - express:

Karta pacjenta
Wywiad
Wnioski i rekomendacje
Wyniki przeprowadzonych pomiarów w postaci:
Sprawozdanie po systemach
Kręgosłup
Czakry
Aura
Dynamika

Po zakończeniu pomiarów, interpretację rezultatów można obejrzeć w następujących postaciach:

 

Specjalnie zaprojektowany, intuicyjny  interfejs graficzny pozwala łatwiej opanować program użytkownikom o małym doświadczeniu. Oprogramowanie systemu diagnostycznego umożliwia następujące procesy:

Program umożliwia wydrukowanie na drukarce wyników pomiarów wszystkich trzech trybów diagnostycznych (Voll, Vega test, Express) w postaci tekstu lub wykresów i diagramów.

 

Wizualizacja procesu diagnostyki w trybie Express

Połączenie urządzeń z załączonym dedykowanym programem ułatwia ich obsługę oraz poszerza znacznie ich możliwości.

W czasie procesu diagnostyki trwającego 3-3,5 minuty na ekranie pojawia się animacja interpretująca proces.
W prawym górnym rogu znajduje się skala informująca o przebiegu procentowym testowania.

Zakładka Systemy - układy

Podstawowe systemy organizmu są umownie podzielone na 8 grup. Każdy z systemów jest przedstawiony w postaci 3 słupków. Czerwony — hiperfunkcja, ciemnoniebieski — hipofunkcja, zielony — norma. Ilość koloru odpowiada procentowo za współzależnośc organów i ich stan. Bardziej szczegółową informację można obejrzeć przeglądając każdy system oddzielnie.

Zakładka Kręgosłup

Interpretacja pomiarów powstaje na podstawie stanu przetetstowanych organów i powiązanych z nimi kręgami. Kolor czerwony — hiperfunkcja, ciemnoniebieski — hipofunkcja, zielony — norma.

Zakładka Czakry

Interpretacja pomiarów powstaje w wyniku stanu organów z którymi związane są centra energetyczne — czakry. Ilość okręgów u każdej czakry mówi o stopniu jej otworzenia dla krążenia energii.

Zakładka Aura

Obszar wokół sylwetki człowieka jest podzielony na 47 segmentów. Każdy segment odzwierciedla stan organów i narżadów człowieka. Ogólny widok zostaje przedstawiony w postaci aury. W prawym górnym rogu pokazywany jest organ powiązany z danym segmentem.

Zakładka Dynamika (wszystkie systemy-układy)

Wybierając seanse do porównania w głównej części tego okna, na dole można obserwować dynamikę otrzymywanych rezultatów i zmian wszystkich systemów w postaci słupków

Zakładka Dynamika (wg oddzielnych organów)
Mozna obserwować dynamikę zmian poszczególnych organów w przeciągu wielu badań.
Oraz wykres słupkowy wraz z porównaniem wyników
Wszystkie rodzaje pomiarów można wydrukować na drukarce komputerowej.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz