Biorezonans pasywny wg Mora

Celem tej terapii jest neutralizacja drgań patologicznych u pacjenta i aktywacja sił odpornościowych organizmu. Nie stosujemy przy tym żadnych zewnętrznych źródeł energii, wszystkie drgania są fizjologiczne.

Każda żywa istota posiada matrycę informacyjną składającą się z oddzielnych fal elektromagnetycznych. Ten zakres drgań, charakterystyczny dla danego pacjenta (i tylko na dany okres czasu), może zawierać wszystkie charakterystyczne sygnały informacyjne organizmu.

Oprócz drgań fizjologicznych (harmonicznych sygnałów), które dają informacje na temat zdrowia, w zakresie są zawarte także patologiczne oscylacje dysharmoniczne (pochodzące z uszkodzonych narządów lub różnych czynników patologicznych), które należy zdecydowanie osłabić lub usunąć całkowicie.

Choroba oznacza brak równowagi w częstotliwościowym zakresie organizmu pod wpływem drgań patologicznych (dysharmonicznych). Pozwala to na wykorzystanie podczas leczenia złożonego zakresu własnych drgań elektromagnetycznych pacjenta. Mamy tu więc do czynienia z terapią biofizyczną w czystej postaci.

 

Podstawową zasadą działania BRT jest inwersja: drgania pochodzące z ręki pacjenta są przekazywane na wejście urządzenia, a następnie inwertowane o 180°, wzmacniane i przekazywane z wyjścia urządzenia do drugiej ręki pacjenta. Tłumione (eliminowane) są przy tym drgania patologiczne, a normalne, tj. fizjologiczne, tylko nieznacznie są osłabiane, co jest czynnikiem trenującym.
 
Drgania elektromagnetyczne charakterystyczne dla pacjentów pobierane są z elektrod oraz poddawane odpowiedniemu przetworzeniu w urządzeniu elektronicznym. Po nabraniu wyraźnego działania terapeutycznego ponownie zostają skierowane do pacjenta. Urządzenie nie gromadzi informacji od pacjentów, przyjętych na początku leczenia, wszystkie sygnały całej sesji leczenia okazują wpływ na organizm. Sygnały otrzymywane od pacjentów są przekształcane w urządzeniu na sygnały o działaniu terapeutycznym, a ich wpływ na organizm natychmiast pokazuje zmianę w spektrum drgań własnych. W rezultacie tego stopniowo jest przywracana dynamiczna równowaga w organizmie (homeostaza).

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz