Terapia biorezonansowa (BRT), często mylona z diagnostyką, wykorzystuje oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na żywe organizmy w celu ukierunkowania ich stymulacji. Dzięki tej metodzie nie można diagnozować stanu zdrowia pacjentów, a jedynie regulować energię w organizmie i wspomagać leczenie wielu schorzeń poprzez doprowadzenie do zrównoważonej pracy ustroju. Metoda w Polsce najczęściej jest używana do odczulania na alergeny oraz do pozbywania się z uzależnień (nałogów). W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), charakterystyczne w zależności od każdego człowieka.

Twórcami terapii jest lekarz Franz Morell (1921 -1990) oraz inżynier elektryk Erich Rasche (ur. 1947r.). Opracowali oni metodę MORA (nazwa pochodzi z połączenia ich dwóch pierwszych liter ich nazwisk) - jej zadaniem jest przekształcanie nieprawidłowych, magnetycznych wibracji chorych ludzi w taki sposób, aby pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych.  Metoda wykorzystuje wibracje elektromagnetyczne organizmu człowieka. MORA jako pierwsza zyskała miano terapii biorezonansowej - z czasem nazwy tej zaczęto używać do określania innych metod wykorzystujących leczniczą stymulację elektromagnetyczną w celu wywoływania rezonansu organizmu np. Bicom, Sunline.

System meridianów, czyli kanałów energetycznych, służy terapeutom stosującym biorezonans do regulowania pracy organizmu.

F. Morell i E. Rasche znaleźli wielu kontynuatorów swoich badań.
Ciało ludzkie przenika i otacza niezwykle delikatne, niedostrzegalne pole energetyczne - zasadniczą rolę odgrywają w nim oddziaływania elektromagnetyczne. Aura ma bardzo silny wpływ na organizm, ponieważ steruje podstawowymi procesami, które w nim zachodzą, m.in. przemianami biochemicznymi w narządach wewnętrznych lub elektrycznymi w układzie nerwowym i mózgu. Człowiek, każdy jego organ i układ wewnętrzny, a także wszelka choroba mają specyficzny zakres w ramach widma elektromagnetycznego, a tym samym określony potencjał energetyczny. Podczas choroby spektrum charakterystyczne dla danego człowieka ulega zmianie - szczególnie wyraźne jest to wówczas, gdy w ustroju zaczynają gromadzić się toksyny, oraz podczas trwania alergii i infekcji wirusowych. Odpowiedni sprzęt (aparaty Volla i Vegatest) pozwala precyzyjnie wykrywać i analizować te zmiany, co umożliwia dokładną diagnozę wielu schorzeń. Oprócz tego można osłabiać, neutralizować lub odwracać nieprawidłowe wibracje, a tym samym pobudzać organizm do przywrócenia prawidłowej, zdrowej równowagi energetycznej.


Równoważenie energetyczne ustroju ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest pierwszym krokiem w pobudzaniu systemu obronnego prowadzącym do zdrowia. Równie dużą rolę odgrywa harmonia pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym, w ciele człowieka bowiem spotykają się nie tylko wewnętrzne, ale i zewnętrzne pola oddziaływań energetycznych. Naturalna częstotliwość aury występującej w przyrodzie (powiązana na przykład z wpływem ziemskiego pola magnetycznego, rytmem rotacji naszej planety, drganiami widma światła) może osiągnąć stan pełnej równowagi z wewnętrznymi polami sił, pobudzanymi na przykład przez substancje odżywcze. Harmonię tę przywraca odpowiednia stymulacja z wykorzystaniem sprzętu biorezonansowego.

Istotnym elementem terapii BRT są dalekowschodnie koncepcje dotyczące funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego uzdrawiania. Wykorzystuje się w niej przejęty z chińskiej medycyny system meridianów (czyli kanałów energetycznych, którymi w organizmie krąży chi - energia życiowa) i punktów akupunkturowych. Energia chi przenosi pewne informacje, oscyluje i ma charakter drgań. Dlatego możliwe jest sprawdzanie przepływu, odczytywanie poziomu lub odnajdywanie blokad na jej drodze za pomocą sprzętu rejestrującego drgania (Metoda Volla, Vegatest) - oczywiście dzięki zastosowaniu terapii biorezonansowej można też na nią wpływać.

W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów, przez które stale przepływa chi, określana jako bioenergia. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym lub blizną, energia nie może dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu zmienia się. Prowadzi to do powstania błędnego układu biegunowego i zaburzenia pracy narządów.


Terapeuci stosujący biorezonans, podobnie jak tradycyjni medycy chińscy, są zdania, że większość schorzeń wynika z zaburzeń przepływu energii życiowej. Mogą one być spowodowane różnymi czynnikami, na przykład przeciążeniem, przemęczeniem lub zatruciem ustroju, stanami zapalnymi, bliznami itp. W czasie leczenia dochodzi do dostarczenia określonym organom czy układom wewnętrznym informacji pobudzających prawidłowy przepływ energii i wspomagających wyrównanie jej poziomu.


Biorezonans jest metodą nieinwazyjną i niezbyt silnie działającą, dlatego zaleca sieją dzieciom cierpiącym na zaburzenia snu.


Uzdrawiające informacje dostarczane w celu stymulacji ustroju (stąd nazwa: biorezonansowa terapia informacyjna) są przenoszone za pośrednictwem określonych wibracji lub drgań słabych pól elektromagnetycznych. Każda częstotliwość oznacza konkretny sygnał odczytywany przez organizm w określony sposób Przesłanie prawidłowych drgań wywołuje wibrację w chorym narządzie i w ten sposób „przepisuje" błędne informacje, odpowiadające za rozwój lub utrzymywanie się choroby.

 

Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) wibracjami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również wibracii patologiczne (dysharmoniczne), zakłócające, wywołane np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami.


W terapii biorezonansowej stosuje się wiele urządzeń, najczęściej zautomatyzowanych i skomputeryzowanych. Klasyczny aparat ma postać skrzynki z kilkoma wskaźnikami, do której za pomocą elektrycznych przewodów są podłączone specjalne elektrody. Umieszcza sieje w określonych punktach na ciele pacjenta, najczęściej na dłoniach i stopach, rzadziej na głowie, wzdłuż kręgosłupa i w innych miejscach na przebiegu meridianów. Urządzenie to potrafi odczytywać wibracje organizmu oraz odwracać je o 180°, czyli przekształcać w lustrzany obraz o działaniu terapeutycznym. Aparat niczego „nie dodaje", żadnej obcej substancji lub energii - leczenie odbywa się wyłącznie poprzez „odesłanie" pacjentowi jego odpowiednio skorygowanych wibracji. Nowe aparaty typu SUNLINE dzięki wykorzystaniu nowoczesnych układów elektronicznych potrafiły znacznie zmniejszyć rozmiary urządzenia, mieszczącego się w kieszeni.


Istnieje wiele odmian elektrod podłączanych do aparatów biorezonansowych. Na przykład tzw. Elektroda Bechera (pojemnik do testowania) pozwala zarówno na badanie płynów ustrojowych i wydzielin pacjenta (krwi, śliny, moczu), jak i substancji powodujących reakcje alergiczne. Nowoczesne urządzenia pozwalają łączyć terapię biorezonansowa z takimi metodami, jak fototerapia, magnetoterapia, leczenie dźwiękiem i kamieniami szlachetnymi oraz ziołolecznictwo. Czasem aparatura pozwala produkować substancje lecznicze, będące koncentratami energii wibracyjnej (typu Reprinter). Takie preparaty mogą mieć formę proszku do rozpuszczania w wodzie albo plasterków przyklejanych w określonych miejscach na ciele, np. na skroniach. Poza tym w najnowszych urządzeniach diagnostyczno-leczniczych stosuje się komputerowe systemy wzmacniające lub ukierunkowujące oddziaływanie wibracji (programy takie dzieli się na terapie podstawowe, meridialne terapie następujące, terapie według wskazań, sprawdzające oraz specjalne – Aparat SUNLINE).


Terapia biorezonansowa może okazać się bardzo pomocna w leczeniu schorzeń wynikających z zaburzeń energetycznych organizmu, nieprawidłowości pracy układu odpornościowego, przemiany materii i krążenia. Doskonale sprawdza się w usuwaniu problemów neurologicznych, reumatycznych, psychosomatycznych i nerwicowych. Oprócz tego może być stosowana profilaktycznie, ponieważ podnosi odporność i wydolność organizmu, czego efektem jest zmniejszona podatność na infekcje. Jednak kiedy występuje nadmierna intoksykacja organizmu jest bezefektywna. Dlatego przed jej zastosowaniem wymagane jest oczyszczenie organizmu.


Uzdrawianie prowadzi się na podstawie badania drgań własnych organizmu pacjenta. Czasem stosuje się wzorce wibracyjne do usuwania konkretnych schorzeń, ale zawsze testuje się je indywidualnie dla każdego pacjenta.


Większość odmian terapii biorezonansowej można łączyć z innymi formami leczenia konwencjonalnego czy alternatywnego. Terapeuci często zalecają także metody pomocnicze, zwłaszcza odpowiednią dietę, ziołolecznictwo lub specjalną gimnastykę, ponieważ do prawdziwego zharmonizowania wszystkich funkcji organizmu oraz trwałego zrównoważenia energetycznego konieczne jest kompleksowe podejście do pacjenta - nie wystarczy usuwanie wadliwych wibracji, istotna jest również zmiana stylu życia, a nawet sposobu myślenia chorego. Uważa się, że terapia biorezonansowa nie ma efektów ubocznych, choć jednocześnie jej skuteczność często jest kwestionowana. W Polsce działa coraz więcej specjalistycznych gabinetów, gdzie można się przekonać o leczniczych właściwościach biorezonansu. Warto jednak podkreślić, że nawet w wypadkach, w których stwierdzono pozytywny wpływ tej metody, uzdrawianie zwykle trwa długo i wymaga wielu sesji terapeutycznych.

Metoda ta przyśpiesza powrót do zdrowia po ciężkich zabiegach operacyjnych.

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz