JESTEŚMY INSTYTUCJĄ SZKOLENIOWĄ

Informujemy, że dnia 25 maja 2012 firma Enso Electronics została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.14t00167t2012.

Wpis ten oznacza, że Enso Electronics może uczestniczyć w programach przeznaczonych dla osób bezrobotnych i dotowanych ze środków unijnych.
Programy prowadzone są przez jednostki państwowe tj. urzędy pracy.

 
Dlatego jeżeli jesteś osobą bezrobotną, interesuje Cię tematyka medycyny niekonwencjonalnej i chcesz wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Naszą firmę min.
Elektropunktura dla początkujących metodą Volla
Elektropunktura dla zaawansowanych metodą Vega testu
zgłoś się do swojego urzędu pracy, wypełnij odpowiednią dokumentację a po podpisaniu porozumienia z urzędem będziesz mógł podwyższyć swoje kwalifikacje, otworzyć nowe możliwości zawodowe a nawet starać się o uzyskanie dotacji na zakup Naszych urządzeń do testowania.


Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz