Czy na wyniki diagnostyki ma wpływ promieniowania pochodzące od komputera?

Należy sobie jasno uświadomić, że na aparaturę służącą do wykonywania testów oraz na selektor i wszelkie inne urządzenia służące do diagnostyki lub BRT żadne pola elektromagnetyczne nie wywierają żadnego wpływu. Wpływ ten wywierany jest na człowieka. Jednak stopień oddziaływania bezpośrednio zależy od natężenia pola. Na przykład w pobliżu działającego aparatu rentgenowskiego nie tylko nie należy prowadzić diagnostyki, lecz nawet nie wolno się znajdować. Jest to oczywiste i dla wszystkich zrozumiałe. Całkiem inne jest promieniowanie komputera. W pierwszych komputerach podstawowym źródłem promieniowania był monitor oparty na kineskopie. Emitowane było delikatne promieniowanie rentgenowskie, podobnie jak w przypadku telewizora. Jednak takie monitory produkowane były dawno temu i w tej chwili trudno znaleźć je nawet na złomie. W przypadku wszystkich współczesnych monitorów obowiązkowe jest odpowiadanie międzynarodowym standardom reglamentującym promieniowanie na poziomie, który jest absolutnie bezpieczny dla człowieka. Dodatkowo nawet tradycyjne monitory obecnie praktycznie zostały wyparte przez ekrany ciekłokrystaliczne, które nie emitują absolutnie nic poza światłem. W ten sposób temat „szkodliwego” promieniowania komputerów jest w istocie pod wieloma względami wymysłem, lecz dobrze utrwalonym wśród prostych ludzi (szczególnie dzięki wysiłkom producentów i dystrybutorów rozmaitych neutralizatorów promieniowania). Z kolei nie ulega wątpliwości, że każdy monitor niekorzystnie wpływa na wzrok. Ale to już całkiem inny temat.

Łatwo można sprawdzić przy pomocy Volla czy komputer wpływa na zdrowie człowieka. W tym celu należy wykonać pomiar wskazań na punktach kontrolnych, a następnie umieścić obok pacjenta włączony komputer i znów zmierzyć te same punkty. Jeśli wskazania zmieniły się o ponad pięć jednostek, to komputer wpływa na organizm. Dokładnie tak samo można sprawdzić skuteczność dowolnego neutralizatora promieniowania.

Dla bezpieczeństwa można zwrócić szczególną uwagę na bloki zasilające komputer. Jeśli są one wbudowane w stację roboczą (komputer stacjonarny), to lepiej niech stacja znajduje się co najmniej dwa metry od pacjenta. Z kolei wiadomo, że najczęściej do diagnostyki, ze względu na wygodę używane są laptopy, notbooki i netbooki. Ich stacja zasilania, to zwykły zasilacz, który w postaci niewielkiej kostki znajduje się zazwyczaj w odległości półtorej do dwóch metrów od samego urządzenia.  

Szkolenia
zaawansowane

Metoda Vega test:

Blok tematyczny A, B, C

Więcej

Egzamin
wg wzoru MEN

Uzyskasz go po 3 stopniowym szkoleniu z elektropunktury czyli po ukończeniu kursów z metody Volla, Vega testu i Informoterapii.

Więcej

Newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz